کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8220321 مزایده راهبری کانکسهای اقامتی استان خراسان شمالی 1403/04/23 1403/04/31
8217105 مزایده واگذاری اماکن در 4 ردیف شامل هتل رستوران - کافه رستوران - راهبری کانکسهای اقامتی استان خراسان شمالی 1403/04/23 1403/04/31
8217098 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری بصورت رهن و اجاره استان خراسان شمالی 1403/04/23 1403/05/03
8213693 مزایده راهبری متل رستوران استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/04/31
8213500 مزایده راهبری رستوران پارک استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/04/31
8213499 مزایده راهبری کافه رستوران استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/04/31
8213497 مزایده اجاره 1 باب مغازه تجاری استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/05/03
8212651 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری بصورت رهن و اجاره استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/05/03
8212593 مزایده واگذاری اماکن در 4 عنوان شامل : 1- هثل رستوران واقع در پارک باباامان 2- کافه رستوران پارک بابا امان حاشیه استخر اول 3- رستوران واقع در پارک آفرینش 4- راهبری کانکسهای اقامتی استان خراسان شمالی 1403/04/21 1403/04/31
8180366 مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه ون وانا مدل 1401 استان خراسان شمالی 1403/04/13 1403/04/21
8171054 مزایده واگذاری بهره برداری از 4 دستگاه ون وانا مدل 1401 استان خراسان شمالی 1403/04/12 1403/04/21
8160660 مزایده فروش 2 باب مغازه با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1403/04/10 1403/04/18
8155761 مزایده فروش 2 باب مغازه با کاربری تجاری استان خراسان شمالی 1403/04/09 1403/04/18
8150220 مزایده اجاره کانکس و عرصه با کاربری فروش و عرضه انواع مواد غذایی خوراکی و نوشیدنی استان خراسان شمالی 1403/04/06 1403/04/14
8145970 مزایده اجاره 70.1 هکتار از اراضی کشاورزی استان خراسان شمالی 1403/04/06 1403/04/16
8145964 مزایده فروش 33 غرفه تجاری استان خراسان شمالی، استان تهران 1403/04/06 1403/04/16
8141021 مزایده اجاره کانکس و عرصه با کاربری فروش و عرضه انواع مواد غذایی خوراکی و نوشیدنی استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/14
8139961 مزایده اجاره 701 هکتار از اراضی کشاورزی استان خراسان شمالی 1403/04/04 1403/04/16
8139863 مزایده فروش 33 غرفه تجاری استان خراسان شمالی، استان تهران 1403/04/04 1403/04/16
8138067 مزایده اجاره 66 عدد محل استقرار فقط (زمین) و بهره برداری کانکس های فروشگاهی استان خراسان شمالی 1403/04/03 1403/04/11
صفحه 1 از 35