مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش 5 قطعه زمین 1398/05/22 1398/06/03
4 عدد بیلبورد و 1 عدد تابلوی سه وجهی 1398/05/22 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه میدان دام کشتارگاه صنعتیاعم از سبک و سنگن کافه، چهار عدد قاپان 1398/05/22 رجوع به آگهی
فروش 5 قطعه زمین 1398/05/14 رجوع به آگهی
اجاره تابلوهای تبلیغاتی - 4 عدد بیلبورد و 1 عدد تابلوی سه وجهی در سطح شهر 1398/05/14 رجوع به آگهی
اجاره مجموعه میدان دام کشتارگاه صنعتی اعم از سبک و سنگن کافه، چهار عدد قاپان 1398/05/14 رجوع به آگهی
فروش آهن آلات ضایعاتی 1398/05/05 رجوع به آگهی
آهن آلات ضایعاتی به مقدار تقریبی 60 تن 1398/04/29 رجوع به آگهی
فروش 13 قطعه زمین 1398/04/16 1398/04/27
اجاره مجموعه میدان دام کشتارگاه صنعتی اعم از سبک و سنگین (کافه، چهار عدد قپان) 1398/04/16 1398/04/27
صفحه 1 از 21