کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7702728 مزایده واگذاری یک باب سوله به متراژ 375 مترمربع با کاربری عرضه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی استان همدان 1402/12/03 1402/12/12
7698085 مزایده واگذاری یک باب سوله به متراژ 375 مترمربع با کاربری عرضه محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی استان همدان 1402/12/02 1402/12/12
7520777 مزایده اجاره واگذاری دو باب بازارچه عرضه مواد غذایی و ارزاق عمومی استان همدان 1402/10/18 1402/10/23
6550885 مزایده واگذاری یک باب بازارچه عرضه مواد غذایی و ارزاق عمومی استان همدان 1402/02/25 1402/02/30
6550297 مزایده واگذاری یک باب بازارچه عرضه مواد غذایی و ارزاق عمومی استان همدان 1402/02/25 1402/02/30
6519819 مزایده واگذاری یک باب بازارچه عرضه مواد غذایی و ارزاق عمومی استان همدان 1402/02/17 1402/02/17
6513047 مزایده واگذاری یک باب بازارچه عرضه مواد غذایی و ارزاق عمومی استان همدان 1402/02/16 1402/02/17
5705924 مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از سفره خانه سنتی بصورت اجاره استان همدان، استان تهران 1401/06/28 1401/07/10
5683812 مزایده بهره برداری از یک باب رستوران استان همدان 1401/06/22 1401/07/10
4032648 مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از بازارچه محلی استان همدان 1400/04/02 رجوع به آگهی
3982338 مزایده فروش یک باب مغازه تجاری استان همدان 1400/03/23 رجوع به آگهی
3953415 مزایده - واگذاری بهره برداری یکپارچه از سفره خانه سنتی باران بصورت اجاره استان همدان 1400/03/19 رجوع به آگهی
3934486 مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از سفره خانه سنتی استان همدان 1400/03/17 رجوع به آگهی
3635318 مزایده فروش 2 باب مغازه تجاری استان همدان 1399/11/25 رجوع به آگهی
3437589 مزایده واگذاری بهره برداری یکپارچه از سفره خانه سنتی به صورت اجاره استان همدان 1399/09/18 رجوع به آگهی
3361573 مزایده واگذاری یک باب رستوران و یک باب بازارچه محلی استان همدان 1399/08/18 رجوع به آگهی
3340391 مزایده واگذاری حق بهره برداری از تعدادی ایستگاه عرضه میوه و تره بار و بازارچه محلی استان همدان 1399/08/08 رجوع به آگهی
3329226 مزایده بهره برداری تعدادی از ایستگاههای عرضه میوه و تره بار همشهری و بازارچه محلی استان همدان 1399/08/05 رجوع به آگهی
3153641 مزایده فروش ۲ دستگاه اتوبوس اوراقی استان همدان 1399/06/06 رجوع به آگهی
3047772 مزایده واگذاری بهره برداری از بازارچه محلی استان همدان 1399/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3