کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7870191 مزایده فروش 40 تن سیم مسی و 880 کیلو شمش مسی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1403/02/02 رجوع به آگهی
7813366 مزایده فروش 40 تن سیم مسی و 880 کیلو شمش مسی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/19 1403/01/30
7812079 مزایده فروش 40 تن سیم مسی و 880کیلو شمش مسی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1403/01/18 رجوع به آگهی
7678695 مزایده فروش اجناس راکد و مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/29 1402/12/08
7677068 مزایده فروش اجناس راکد و مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/28 رجوع به آگهی
7663438 مزایده فروش اجناس راکد و مازاد استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/24 1402/12/08
7596759 مزایده فروش اجناس متفرقه اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/09 رجوع به آگهی
7596724 مزایده فروش انواع میلگرد اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/09 رجوع به آگهی
7596663 مزایده فروش انواع تیر بتونی استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/09 رجوع به آگهی
7589010 مزایده 3 عنوان مزایده شامل فروش انواع تیر بتونی اسقاط - انواع میلگرد اسقاط - اجناس متفرقه اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/11/07 1402/11/23
7496338 مزایده فروش 25 تن سیم مسی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/12 رجوع به آگهی
7488405 مزایده فروش 25 تن سیم مسی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/10 1402/10/23
7475103 مزایده فروش انواع تیرچوبی شکسته اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475072 مزایده فروش انواع تیر بتونی اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/06 رجوع به آگهی
7473696 مزایده فروش 8 تن فروش سیم آلومینیوم اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7473685 مزایده فروش انواع میلگرد اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7473684 مزایده فروش اجناس متفرقه اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/05 رجوع به آگهی
7465072 مزایده فروش انواع تیر بتونی اسقاط-فروش انواع میلگرد اسقاط- فروش انواع تیر بتونی اسقاط- فروش 8 تن سیم الومینیوم اسقاط- فروش اجناس متقرقه اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/10/03 1402/10/16
7434484 مزایده فروش آهن آلات نرده اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/22 رجوع به آگهی
7425405 مزایده فروش آهن آلات ( نرده ) اسقاط استان چهارمحال و بختیاری 1402/09/20 1402/10/04
صفحه 1 از 8