کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7729147 مزایده فروش ضایعات مس کابلی در حدود 100 تن استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7729120 مزایده فروش اقلام رفرکتوری تاریخ گذشته در حدود 89 تن استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/09 1402/12/09
7729025 مزایده فروش 12/000 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم استان تهران 1402/12/09 1402/12/09
7728680 مزایده فروش 12 تن ضایعات آلومینیوم استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/09 رجوع به آگهی
7711348 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات شامل : روغن مستعمل - ضایعات آهن و لوله های آهنی کوچکتر از 90 سانتی متر- بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل - بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل - انواع پلاستیک و پلی اتیلن ضایعات... استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709667 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعات شامل : روغن مستعمل - ضایعات آهن و لوله های آهنی کوچکتر از 90 سانتی متر- بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل - بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل - انواع پلاستیک و پلی اتیلن ضایعات... استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709644 مزایده فروش ضایعات مس کابلی خود در حدود 100 تن استان تهران 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709527 مزایده فروش 89 تن اقلام رفرکتوری تاریخ گذشته استان تهران، استان چهارمحال و بختیاری 1402/12/07 رجوع به آگهی
7709514 مزایده فروش 12/000 کیلوگرم ضایعات آلومینیوم استان تهران 1402/12/07 1402/12/09
7704330 مزایده فروش 1000 تن ضایعات محصول اوره استان تهران 1402/12/05 رجوع به آگهی
7704306 مزایده فروش 2000 تن محصول اوره نامنطبق (OFF3) استان تهران، استان خوزستان 1402/12/05 رجوع به آگهی
7703570 مزایده فروش 1000 تن ضایعات محصول اوره در محل استان تهران 1402/12/05 1402/12/05
7695677 مزایده فروش 2000 تن محصول اوره نامنطبق (OFF3) استان تهران، استان خوزستان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7695548 مزایده فروش محصول اوره ضایعاتی خود در حدود 1000 تن استان تهران 1402/12/02 1402/12/05
7278189 مزایده فروش 89 تن اقلام رفرکتوری تاریخ گذشته استان چهارمحال و بختیاری، استان تهران 1402/08/16 رجوع به آگهی
7274830 مزایده فروش 89 تن اقلام رفرکتوری تاریخ گذشته استان تهران 1402/08/15 1402/08/16
7274614 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی خود شامل: - روغن مستعمل - ضایعات آهن و لوله های آهنی کوچکتر از 90 سانتی متر - بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل - بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل - انواع پلاستیک و پلی ا... استان چهارمحال و بختیاری، استان تهران 1402/08/15 1402/08/15
7273719 مزایده فروش اقلام رفرکتوری متعلق به شرکت استان تهران 1402/08/15 1402/08/16
7266441 مزایده فروش اقلام مازاد و ضایعاتی شامل: - روغن مستعمل - ضایعات آهن و لوله های آهنی کوچکتر از 90 سانتی متر - بشکه فلزی 220 لیتری مستعمل - بشکه پلاستیکی 220 لیتری مستعمل - انواع پلاستیک و پلی اتیلن... استان چهارمحال و بختیاری، استان تهران 1402/08/13 رجوع به آگهی
7214416 مزایده اقلام رفرکتوری تاریخ گذشته خود در حدود 89 تن استان تهران 1402/07/29 1402/07/29
صفحه 1 از 6