کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7954060 مزایده فروش محصول سردرختی 73/5 هکتار استان گلستان 1403/02/22 رجوع به آگهی
7930404 مزایده فروش محصول سردرختی 73/5 هکتار باغات آلو، هلو و شلیل از باغات استان گلستان 1403/02/18 رجوع به آگهی
7864719 مزایده فروش محصول سردرختی 73/5 هکتار باغات آلو، هلو و شلیل استان گلستان 1403/02/01 رجوع به آگهی
7724222 مزایده حدود 4000 تن از محصول ترتیکاله علوفه تولیدی 108 هکتار از مزارع استان گلستان 1402/12/08 رجوع به آگهی
7670880 مزایده فروش حدود 4000 تن ترتیکاله علوفه ای استان گلستان 1402/11/26 1402/12/07
7655434 مزایده واگذاری مزارعه کاری حدود 22 هکتار از اراضی زراعی استان گلستان 1402/11/23 رجوع به آگهی
7641308 مزایده واگذاری مزارعه کاری حدود 22 هکتار شالی بهاره استان گلستان 1402/11/17 رجوع به آگهی
7540596 مزایده مزارعه کاری حدود 27 هکتار شالی بهاره استان گلستان 1402/10/24 رجوع به آگهی
6483327 مزایده فروش محصول سردرختی استان گلستان 1402/02/07 رجوع به آگهی
6435138 مزایده فروش محصول سردرختی حدود 89 هکتار باغات آلو، هلو و شلیل تولیدی باغات خود در سال 1402 استان گلستان 1402/01/22 رجوع به آگهی
6408869 مزایده محصول نخود فرنگی و باقلا تولیدی خود استان گلستان 1402/01/14 رجوع به آگهی
6385018 مزایده فروش حدود 33 هکتار سطح سبز محصول نخود فرنگی و باقلا استان گلستان 1401/12/22 رجوع به آگهی
6261318 مزایده فروش تعدادی وسائط نقلیه ادوات کشاورزی و اقلام مازاد و مستعمل استان گلستان 1401/11/19 رجوع به آگهی
6103627 مزایده واگذاری مزارعه کاری حدود 30 هکتار از اراضی زراعی خود استان گلستان 1401/10/12 رجوع به آگهی
5901793 مزایده فروش حدود 12 تن برنج فجر استان تهران، استان گلستان 1401/08/10 رجوع به آگهی
5836675 مزایده فروش حدود 12 تن برنج فجر استان تهران، استان گلستان 1401/07/30 رجوع به آگهی
5751183 مزایده فروش سردرختی خرمالو استان گلستان 1401/07/11 رجوع به آگهی
5751139 مزایده فروش سردرختی خرمالو استان تهران 1401/07/11 رجوع به آگهی
5728438 مزایده فروش حدود 13 هکتار محصول خرمالو بصورت سردرختی استان گلستان 1401/07/06 رجوع به آگهی
5671124 مزایده فروش حدود 13 هکتار محصول خرمالو بصورت سردرختی استان گلستان 1401/06/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11