مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش محصول سیاه ریشه حدود 122 هکتار سردرختی آلو، هلو و شلیل 1401/02/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سیاه ریشه حدود 122 هکتار سردرختی آلو، هلو و شلیل 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده مقدار حدود 3 تن برنج فجر تولید 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 54 تن انواع برنج و خرده برنج 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 57 هکتار سطح سبز محصول نخود فرنگی و باقلا 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول سیاه ریشه حدود 122 هکتار سردرختی آلو، هلو و شلیل 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 45 تن انواع برنج و خرده برنج 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 57 هکتار سطح سبز محصول نخود فرنگی و باقلا 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش حدود 54 تن انواع برنج و خرده برنج 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی 1401/01/14 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی 1400/12/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک قطعه زمین با کاربری کشاورزی در سطح حدود 115 هکتار 1400/12/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش وسائط نقلیه ماشین آلات، ادوات کشاورزی اقلام مازاد و مستعمل 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده مزارعه کاری حدود 30 هکتار از اراضی زراعی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده مزارعه کاری ۳۰ هکتارشالی 1400/11/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مزارعه کاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زراعی 1400/11/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری مزارعه کاری حدود ۳۰ هکتار از اراضی زراعی 1400/11/07 رجوع به آگهی
مزایده مزارعه کاری حدود ۳۰ هکتار شالی بهاره 1400/11/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کشاورزی 1400/09/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کشاورزی 1400/08/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10