مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره اموال غیر منقول خود اعم از 22 باب مغازه های تجاری و تالار پذیرایی همراه با 35 عدد پارکینگ 1401/03/01 1401/03/21
مزایده فروش چوب های مستعمل دپو شده 1401/02/31 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پنج باب مغازه تجاری 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره اموال غیر منقول خود اعم از 22 باب مغازه های تجاری و تالار پذیرایی همراه با 35 عدد پارکینگ 1401/02/25 1401/03/21
مزایده اجاره 5 باب مغازه 1401/02/25 1401/02/31
مزایده اجاره 5 باب مغازه 1401/02/18 1401/02/31
مزایده اجاره پنج باب مغازه تجاری 1401/01/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره به مدت یکسال 5 باب مغازه 1401/01/25 1401/01/29
مزایده واگذاری به صورت اجاره به مدت یکسال 5 باب مغازه 1401/01/17 1401/01/29
مزایده فروش قطعه زمین 1401/01/15 1401/01/25
مزایده واگذاری دو باب مغازه 1400/12/18 1400/12/23
مزایده دو باب مغازه ویکباب بوفه و زیر پله 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره به مدت یکسال - دو باب مغازه هر کدام به مساحت 20 متر مربع و 7/5 متر مربع بالکن- یک باب بوفه به مساحت 60 متر مربع (تقریبی) - زیر پله جهت خدمات کپی به مساحت 15 متر مربع 1400/12/12 1400/12/23
مزایده واگذاری دو باب مغازه و یک باب بوفه 1400/12/11 1400/12/23
مزایده فروش تعداد ۶ قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/11 1400/12/12
مزایده فروش زمین با کاربری تجاری با مساحت عرصه 24 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۶ قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/10 1400/12/12
مزایده فروش تعداد 3 قطعه زمین با کاربری تجاری 1400/12/05 1400/12/09
مزایده زمین با کاربری تجاری - ساختمان با کاربری مسکونی 1400/12/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره یکباب سوله تجاری همراه یک واحد دفتر کار و یک باب موتورخانه جمعا " به مساحت ۸۹۷/۲۵ متر مربع 1400/12/04 1400/12/08
صفحه 1 از 22