کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6628420 مزایده 7 ردیف مزایده شامل : تعدادی ساختمان زمین با کاربری های مسکونی - تجاری استان قزوین 1402/03/17 رجوع به آگهی
6628197 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین با کاربری تجاری و یک دستگاه پروژه ساختمانی نیمه کاره استان قزوین 1402/03/17 1402/03/28
6610218 مزایده فروش تعداد 6 قطعه زمین با کاربری تجاری و یک دستگاه پروژه ساختمانی نیمه کاره استان تهران، استان قزوین 1402/03/10 1402/03/28
6596575 مزایده واگذاری بازارروز ناحیه شهری بصورت اجاره یک ساله استان قزوین 1402/03/07 رجوع به آگهی
6595000 مزایده واگذاری مساحت 16500 متر مربع زمین استان قزوین 1402/03/07 1402/03/16
6569218 مزایده واگذاری 8 باب مغازه استان قزوین 1402/02/31 رجوع به آگهی
6567461 مزایده اجاره 16500 متر مربع زمین واقع در ناحیه شهری استان تهران، استان قزوین 1402/02/31 1402/03/16
6566628 مزایده اجاره 8 باب مغازه و واحدهای تجاری خارج سوله بهاران استان تهران، استان قزوین 1402/02/31 1402/03/08
6563754 مزایده اجاره 8 باب مغازه و واحدهای تجاری استان تهران، استان قزوین 1402/02/30 1402/03/08
6543998 مزایده اجاره 8 باب مغازه-واحدهای تجاری استان تهران، استان قزوین 1402/02/24 1402/03/08
6377870 مزایده اجاره 165000 مترمربع زمین استان تهران، استان قزوین 1401/12/20 1401/12/28
6377190 مزایده اجاره 165000 مترمربع زمین استان قزوین 1401/12/20 رجوع به آگهی
6357879 مزایده اجاره مساحت 16500 متر مربع زمین استان تهران، استان قزوین 1401/12/13 1401/12/28
6355014 مزایده واگذاری 9 نقطه جهت ساماندهی و استقرار 104 دستگاه وانت بار و 17 دستگاه وانت بار ضایعات و 16 دستفروش استان تهران، استان قزوین 1401/12/11 1401/12/14
6351448 مزایده اجاره : واگذاری 9 نقطه استان قزوین 1401/12/10 رجوع به آگهی
6320497 مزایده ساماندهی و استقرار 104 دستگاه وانت بار و 17 دستگاه وانت بار ضایعات و 16 دستفروش استان تهران، استان قزوین 1401/12/03 1401/12/14
6285535 مزایده اجاره یکباب مغازه به مساحت 41.24متر مربع استان قزوین 1401/11/26 رجوع به آگهی
6284268 مزایده اجاره یک باب مغازه استان تهران، استان قزوین 1401/11/26 1401/12/03
6280815 مزایده واگذاری بازارروز ناحیه شهری استان قزوین 1401/11/25 رجوع به آگهی
6263229 مزایده اجاره اموال غیر منقول خود اعم از 8 باب مغازه تجاری استان قزوین 1401/11/19 1401/12/08
صفحه 1 از 27