مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب بوفه 1394/08/03 1394/08/21
واگذاری یک باب بوفه 1394/06/08 1394/06/19
واگذاری یک باب بوفه 1394/06/01 1394/06/19
اجاره 27 باب مغازه تجاری 1394/05/21 1394/06/01
فروش اموال منقول و غیرمنقول 1394/05/19 1394/05/28
اجاره 27 باب مغازه تجاری 1394/05/14 1394/06/01
فروش اموال منقول و غیرمنقول 1394/05/12 1394/05/28
اجاره سالن ورزشی 1394/03/25 1394/04/03
واگذاری خدمات راه اندازی - نظارت و ساماندهی روز بازار 1394/03/19 1394/03/28
اجاره سالن ورزشی 1394/03/18 1394/04/02
صفحه 14 از 20