کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8191197 مزایده فروش انواع ضایعات قابل بازیافت استان اصفهان 1403/04/17 1403/04/31
8150532 مزایده فضای اجاره انبار خشک و سردخانه های زیر صفر و بالای صفر استان اصفهان 1403/04/06 1403/04/16
8128221 مزایده رهن و اجاره یک واحد مسکونی استان اصفهان 1403/04/02 1403/04/12
8091745 مزایده اجاره انبار خشک و سرد خانه های بالای صفر و زیر صفر استان اصفهان 1403/03/22 1403/04/02
7945068 مزایده ملک مسکونی یک طبقه و قابل سکونت استان اصفهان، استان مازندران 1403/02/19 1403/02/29
7916255 مزایده رهن و اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی استان اصفهان 1403/02/13 1403/02/23
7912356 مزایده انتخاب نمایندگی فروش عرضه مستقیم محصولات پگاه استان اصفهان 1403/02/12 رجوع به آگهی
7883700 مزایده 2 ردیف مناقصه شامل : ملک مسکونی یک طبقه و قابل سکونت به مساحت عرصه و اعیان 311/30 متر مربع 2- ملک مسکونی یک طبقه و قابل سکونت به مساحت عرصه و اعیان 153/60 متر مربع استان اصفهان 1403/02/05 1403/02/16
7810385 مزایده فروش ملک شامل دو مورد کاربری مسکونی استان اصفهان، استان مازندران 1403/01/18 1403/02/02
7537825 مزایده فروش انواع محصولات تولیدی فله از قبیل شیرخشک اسکیم، پودر MPC پودر آب پنیر ،کره بانک و پنیر اولیه در اوزان مختلف استان اصفهان 1402/10/23 1402/11/03
7490801 مزایده فروش انواع محصولات تولیدی فله از قبیل شیرخشک اسکیم، پودر MPC پودر آب پنیر ،کره بانک و پنیر اولیه در اوزان مختلف استان اصفهان 1402/10/11 1402/10/20
7453812 مزایده فروش روزانه 50 سرویس پساب خروجی شرکت استان اصفهان 1402/09/29 رجوع به آگهی
7421506 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : 1- ملک مسکونی یک طبقه با موقعیت شمالی و قابل سکونت به مساحت عرصه 210/6 متر مربع و حدود 160 متر مربع اعیان 2- ملک مسکونی قدیمی یک طبقه با موقعیت شمالی و قابل سکونت به مساح... استان اصفهان 1402/09/19 1402/10/02
7348528 مزایده فروش انواع محصولات تولیدی فله از قبیل شیر خشک اسکیم، پودر MPC ، پودر آب پنیر، کره بالک و پنیر اولیه در اوزان مختلف استان اصفهان 1402/08/28 1402/09/08
7307995 مزایده فروش سه دستگاه لیفتراک برقی مستعمل مدل فیات استان اصفهان 1402/08/24 1402/09/05
7295261 مزایده فروش 2 ملک مسکونی مساحت عرصه 210.6 مترمربع - 244.71 مترمربع استان اصفهان 1402/08/21 1402/08/30
7265392 مزایده فروش انواع محصولات تولیدی قله از قبیل شیرخشک اسکیم پودر MPC 1302-08 پودر آب پنیر کره پالک و پنیر اولیه در اوزان مختلف استان اصفهان 1402/08/13 1402/08/23
7249775 مزایده فروش سه دستگاه لیفتراک برقی مستعمل مدل فیات استان اصفهان 1402/08/08 1402/08/20
7232575 مزایده فروش 2 ملک مسکونی استان اصفهان 1402/08/03 1402/08/16
7232560 مزایده فروش انواع ضایعات قابل بازیافت استان اصفهان 1402/08/03 1402/08/16
صفحه 1 از 5