کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8231149 مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس استان بوشهر 1403/04/28 1403/05/01
8198982 مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس استان بوشهر 1403/04/18 1403/05/01
8198807 مزایده فروش یک دستگاه پژو پارس استان بوشهر 1403/04/18 1403/05/01
8167369 مزایده اجاره ملک باشگاه ورزشی پیام استان بوشهر 1403/04/11 1403/04/19
8167337 مزایده اجاره ملک رستوران استان بوشهر 1403/04/11 1403/04/19
8157843 مزایده اجاره املاک خود (رستوران و باشگاه فرهنگی ورزشی) استان بوشهر 1403/04/09 1403/04/19
8022175 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1403/03/06 رجوع به آگهی
8018095 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1403/03/05 رجوع به آگهی
8017865 مزایده فروش کالاهای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1403/03/05 رجوع به آگهی
7417133 مزایده فروش شماره رند تلفن ثابت استان بوشهر 1402/09/18 رجوع به آگهی
7228392 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1402/08/02 رجوع به آگهی
7225831 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1402/08/02 رجوع به آگهی
7225826 مزایده فروش کالای مستعمل واسقاط استان بوشهر 1402/08/02 رجوع به آگهی
7221760 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1402/08/01 رجوع به آگهی
6868860 مزایده فروش کالای مستعمل و اسقاط استان بوشهر 1402/05/14 رجوع به آگهی
6813237 مزایده فروش کامپیوتر ،مانیتور ،پرینتر ولوازم الکترونیکی استان بوشهر 1402/04/27 رجوع به آگهی
6812580 مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل استان بوشهر 1402/04/27 رجوع به آگهی
6812564 مزایده فروش کامپیوتر ،مانیتور، پرینتر و لوازم الکترونیکی استان بوشهر 1402/04/27 رجوع به آگهی
6812407 مزایده فروش کالای اسقاط و مستعمل شرکت مخابرات استان بوشهر 1402/04/27 رجوع به آگهی
6812394 مزایده فروش ضایعات سیم وکابل وفیدر مخابرات استان بوشهر 1402/04/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4