مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده زمین 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1400/03/08 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر کارکرده 1400/02/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر کارکرده 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش چند دستگاه کولر کارکرده 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1400/02/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1400/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1400/02/11 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر 1400/02/07 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر 1400/01/31 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات ـ مقداری آهن آلات ضایعاتی و مستهلک 1400/01/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر 1400/01/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات انبار ساختمان 1400/01/07 1400/01/28
مزایده فروش چند دستگاه کولر کارکرده 1399/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش کولر 1399/12/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت 252 مترمربع 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1399/12/18 رجوع به آگهی
مزایده حراج آهن الات و غیره 1399/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دستگاه کولر کار کرده 1399/12/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک دستگاه مکانیزه حمل زباله 1399/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7