مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بوفه 1397/12/19 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه 1397/08/14 رجوع به آگهی
واگذاری بوفه واحد مرکز آموزشی درمانی 1396/08/17 رجوع به آگهی
واگذاری مکان بوفه 1395/06/06 رجوع به آگهی
واگذاری واحد داروخانه 1393/08/21 1393/08/24
مزایده پارکینگ 1393/01/30 1393/01/31
واگذاری داروخانه مرکز 1392/10/18 1392/10/19
واگذاری داروخانه مرکز 1392/09/11 1392/09/12
واگذاری پارکینگ مرکز 1391/12/03 1391/12/04
واگذاری داروخانه 1391/07/12 1391/07/16
صفحه 1 از 3