کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8107731 مزایده اجاره مغازه شماره سه پارک سوکان استان سمنان 1403/03/27 1403/03/30
8107720 مزایده اجاره یک باب دکه تجاری واقع در بلوار شهید نوروزی (بوستان سینا ) استان سمنان 1403/03/27 1403/03/30
8103744 مزایده تجدید مزایده اجاره میم برد و دیوار تبلیغاتی استان سمنان 1403/03/26 1403/03/27
8076316 مزایده اجاره واحد های تجاری سازمان سیما و منظر و فضای سبز شهری شهرداری سمنان استان سمنان 1403/03/20 1403/03/26
7829413 مزایده اجاره سازه ها میم برد و دیوار تبلیغاتی استان سمنان 1403/01/25 رجوع به آگهی
7799063 مزایده اجاره مغازه استان سمنان 1403/01/09 رجوع به آگهی
7786615 مزایده اجاره غرفه شماره 5 استان سمنان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786276 مزایده اجاره غرفه استان سمنان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7786275 مزایده اجاره غرفه استان سمنان 1402/12/26 رجوع به آگهی
7666910 مزایده غرفه استان سمنان 1402/11/25 رجوع به آگهی
7241243 مزایده واگذاری اجاره دکه پارک استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7241022 مزایده اجاره دکه استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7241020 مزایده اجاره شهربازی استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7240956 مزایده واگذاری اجاره عرصه شهربازی استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7240954 مزایده واگذاری اجاره مغازه استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7240735 مزایده اجاره دکه استان سمنان 1402/08/06 رجوع به آگهی
7215412 مزایده 6 عنوان مزایده شامل - مورد استفاده تجاری (کاربری آزاد - مورد استفاده شهربازی و.. استان سمنان 1402/07/29 رجوع به آگهی
7213980 مزایده 6 عنوان مزایده شامل مورد استفاده تجاری (کاربری آزاد) - مورد استفاده شهربازی - مورد استفاده تجاری خدماتی استان سمنان 1402/07/29 رجوع به آگهی
6988229 مزایده اجاره دکه استان سمنان 1402/06/12 رجوع به آگهی
6986413 مزایده اجاره دکه پارک استان سمنان 1402/06/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6