کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8194391 مزایده فروش زمین و سوله کارگاهی ساوالان شیمی خلخال استان اردبیل 1403/04/17 1403/04/27
8028739 مزایده اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای مرکز ICT استان اردبیل 1403/03/07 1403/03/17
7990358 مزایده واگذاری فضای مازاد جهت نصب یکدستگاه خودپرداز بصورت استجاری استان اردبیل 1403/02/30 1403/03/06
7905572 مزایده اجاره کل عرصه و اعیان مرکز استان اردبیل 1403/02/10 رجوع به آگهی
7895367 مزایده واگذاری اجاره فضاهای مازاد آموزشی استان اردبیل 1403/02/08 رجوع به آگهی
7839620 مزایده واگذاری اجاره فضای مرکز استان اردبیل 1403/01/27 رجوع به آگهی
7816399 مزایده اجاره فضای غیر آموزشی حدود 6 متر مربع جهت نصب و راه اندازی یکدستگاه خودپرداز استان اردبیل 1403/01/19 رجوع به آگهی
7776228 مزایده واگذاری اجاره فضای مرکز به مساحت 1421/29 متر مربع استان اردبیل 1402/12/22 رجوع به آگهی
7767278 مزایده اجاره فضای غیر آموزشی حدود 6 متر مربع جهت نصب و راه اندازی یکدستگاه خودپرداز استان اردبیل 1402/12/20 رجوع به آگهی
7689115 مزایده واگذاری اجاره فضای مرکز آبی بیگلو به مساحت 1421/29 متر مربع استان اردبیل 1402/12/01 رجوع به آگهی
7561982 مزایده اجاره فضای مازاد کارگاه نقشه کشی استان اردبیل 1402/10/30 رجوع به آگهی
7561979 مزایده اجاره فضای مازاد آموزشی مرکز استان اردبیل 1402/10/30 رجوع به آگهی
7561977 مزایده اجاره فضای مازاد آموزشی مرکز آموزش فنی استان اردبیل 1402/10/30 رجوع به آگهی
7501098 مزایده اجاره فضای مازاد آموزشی کارگاه اتومکانیک مرکز گرمی به مساحت 60 متر مربع استان اردبیل 1402/10/13 رجوع به آگهی
7475137 مزایده اجاره فضای مازاد آموزشی مرکز استان اردبیل 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475085 مزایده اجاره فضای مازاد آموزشی مرکز آموزش فنی و حرفه ای به مساحت 65 متر مربع استان اردبیل 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475079 مزایده اجاره فضای آموزشی مازاد مرکز برادران استان اردبیل 1402/10/06 رجوع به آگهی
7475077 مزایده اجاره فضای مازاد کارگاه نقشه کشی استان اردبیل 1402/10/06 رجوع به آگهی
7414504 مزایده اجاره فضای مازاد کارگاه اتومکانیک مرکز استان اردبیل 1402/09/18 رجوع به آگهی
7400912 مزایده اجاره فضای مازاد کارگاه نقشه کشی مرکز آموزش فنی استان اردبیل 1402/09/13 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4