کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8051969 مزایده 5 عنوان مزایده شامل فروش سیم مسی اسقاطی در نمرات مختلف - انواع کابل مسی اسقاطی - سیم آلومینیومی اسقاطی در نمرات مختلف - انواع کابل آلومینیومی اسقاطی - بوبین اسقاطی ترانسفورماتور به همراه سیم لا... استان مازندران 1403/03/12 1403/03/21
6814329 مزایده فروش 25.000 کیلوگرم سیم آلومینیومی اسقاطی استان مازندران 1402/04/28 رجوع به آگهی
6314291 مزایده فروش لوازم اسقاطی استان مازندران 1401/12/02 1401/12/16
6273980 مزایده فروش انواع کابل های مسی اسقاط به همراه تمامی متعلقات متصله استان مازندران 1401/11/24 رجوع به آگهی
6124510 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به همراه تمامی متعلقات متصله استان مازندران 1401/10/18 رجوع به آگهی
4942915 مزایده انواع سیم و شمش | مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله استان مازندران 1400/12/11 رجوع به آگهی
4933908 مزایده لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی استان مازندران 1400/12/08 1400/12/11
4929816 مزایده انواع کابل مسی اسقاطی استان مازندران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4929814 مزایده بویین های اسقاطی مربوط به ترانسفورماتورهای توزیع استان مازندران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4929812 مزایده آهن آلات اسقاطی شامل لوازم شبکه، یراق آلات ، تیرهای فلزی استان مازندران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4929748 مزایده لامپ های گازی مختلف و مهتابی اسقاطی به صورت دپو شده استان مازندران 1400/12/08 رجوع به آگهی
4929670 مزایده فیوز کات اوت، دسته فیوز کات اوت، کات اوت تیغه ای، برقگیر بصورت دپو شده استان مازندران 1400/12/07 رجوع به آگهی
4929669 مزایده انواع کنتور تکفاز و سه فاز دیجیتالی اسقاطی استان مازندران 1400/12/07 رجوع به آگهی
4929668 مزایده انواع کنتور تکفاز و سه فاز آنالوگ اسقاطی استان مازندران 1400/12/07 رجوع به آگهی
4929666 مزایده بدنه تابلوهای توزیع اسقاطی استان مازندران 1400/12/07 رجوع به آگهی
4880202 مزایده فروش انواع سیم آلومینیومی اسقاط به مقدار 23000 کیلوگرم استان مازندران 1400/11/25 رجوع به آگهی
4880200 مزایده فروش انواع سیم مسی اسقاط استان مازندران 1400/11/25 رجوع به آگهی
4601977 مزایده فروش انواع کابل مسی اسقاطی به همراه تمامی متعلقات متصله استان مازندران 1400/09/16 رجوع به آگهی
4593144 مزایده لوازم اسقاطی موجود در انبار مرکزی استان مازندران 1400/09/14 رجوع به آگهی
4032695 مزایده فروش اتواع ترانسفورماتور خالی اسقاطی و هسته ترانسفورماتور اسقاطی استان مازندران 1400/04/03 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4