کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3907133 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی استان اصفهان 1400/03/05 رجوع به آگهی
3889356 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی استان اصفهان 1400/02/29 رجوع به آگهی
3838687 مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته استان اصفهان 1400/02/13 رجوع به آگهی
3832099 مزایده فروش روغن سوخته اتوبوسهای شهری استان اصفهان 1400/02/12 رجوع به آگهی
3832080 مزایده فروش ضایعات، اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده سازمان استان اصفهان 1400/02/12 رجوع به آگهی
3818838 مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته استان اصفهان 1400/02/06 رجوع به آگهی
3788487 مزایده فروش روغن سوخته اتوبوسهای شهری استان اصفهان 1400/01/26 رجوع به آگهی
3777265 مزایده فروش ضایعات، اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده سازمان استان اصفهان 1400/01/23 رجوع به آگهی
3776325 مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته استان اصفهان 1400/01/22 رجوع به آگهی
3756902 مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل استان اصفهان 1400/01/15 رجوع به آگهی
3350966 مزایده واگذاری پارکینگ استان اصفهان 1399/08/12 رجوع به آگهی
3350132 مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر استان اصفهان 1399/08/12 رجوع به آگهی
3346921 مزایده پارکینگ طبقاتی استان اصفهان 1399/08/11 رجوع به آگهی
3346914 مزایده واگذاری پارکینگ استان اصفهان 1399/08/11 رجوع به آگهی
3331468 مزایده واگذاری پارکینگ استان اصفهان 1399/08/05 رجوع به آگهی
3331443 مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر استان اصفهان 1399/08/05 رجوع به آگهی
3305967 مزایده واگذاری پارکینگ استان اصفهان 1399/07/28 رجوع به آگهی
3292949 مزایده واگذاری پارکینگ استان اصفهان 1399/07/21 رجوع به آگهی
3285916 مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارایه خدمات حمل و نقل جاده ای مساف استان اصفهان 1399/07/19 رجوع به آگهی
3269624 مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارایه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر استان اصفهان 1399/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6