مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی 1400/03/05 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی 1400/02/29 رجوع به آگهی
مزایده فروش اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته 1400/02/13 رجوع به آگهی
مزایده فروش روغن سوخته اتوبوسهای شهری 1400/02/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات، اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده سازمان 1400/02/12 رجوع به آگهی
مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته 1400/02/06 رجوع به آگهی
مزایده فروش روغن سوخته اتوبوسهای شهری 1400/01/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات، اموال و وسایل اسقاطی و فرسوده سازمان 1400/01/23 رجوع به آگهی
مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل و غیره - روغن سوخته 1400/01/22 رجوع به آگهی
مزایده اموال فرسوده و اسقاطی از جمله لاستیک-قطعات و لوازم یدکی مستعمل 1400/01/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1399/08/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر 1399/08/12 رجوع به آگهی
مزایده پارکینگ طبقاتی 1399/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1399/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارائه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر 1399/08/05 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1399/07/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارکینگ 1399/07/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارایه خدمات حمل و نقل جاده ای مساف 1399/07/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری غرفه پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) جهت ارایه خدمات حمل و نقل جاده ای مسافر 1399/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6