مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری مرکز معاینه فنی خودروهای سبک 1399/06/15 رجوع به آگهی
فروش روغن سوخته اتوبوسها 1399/06/03 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 20 متری 1399/06/03 رجوع به آگهی
فروش روغن سوخته اتوبوسها 1399/05/28 رجوع به آگهی
واگذاری غرفه 20 متری موجود در پایانه برون شهری ( ترمینال شیشه ایی ) 1399/05/28 رجوع به آگهی
الف) فروش روغن سوخته اتوبوسهای سازمان حداقل به میزان چهارهزار لیتر ـ ب) واگذاری به صورت اجاره به مدت... 1399/05/12 رجوع به آگهی
الف) فروش روغن سوخته اتوبوسهای سازمان حداقل به میزان چهارهزار لیتر ـ ب) واگذاری به صورت اجاره به مدت... 1399/05/05 رجوع به آگهی
واگذاری کارواش - فروش روغن سوخته اتوبوسها 1399/04/22 رجوع به آگهی
واگذاری کارواش - فروش روغن سوخته اتوبوسها - اجاره پارک سوار 1399/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9