کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8219510 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/08
8218500 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اصفهان 1403/04/23 1403/05/08
8188101 مزایده دو ردیف فروش ششدانگ قطعه زمین استان اصفهان 1403/04/16 1403/04/27
8157909 مزایده فروش قطعه زمین مسکونی با پلاک ثبتی 2787فرعی از 252اصلی استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/27
8157904 مزایده اگهی فروش زمین مسکونی استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/27
8157743 مزایده دو ردیف فروش ششدانگ قطعه زمین استان اصفهان 1403/04/09 1403/04/27
8115004 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اصفهان 1403/03/29 1403/04/07
8091040 مزایده اجاره مغازه تجاری استان اصفهان 1403/03/22 1403/04/07
8087340 مزایده اجاره مغازه تجاری بلوار امام خمینی(ره) استان اصفهان 1403/03/22 1403/04/07
8073745 مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون مدل 1393 به رنگ سفید با ظرفیت جمعا 6500 کیلوگرم استان اصفهان 1403/03/19 1403/03/20
8043735 مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون مدل 1393 به رنگ سفید استان اصفهان 1403/03/09 1403/03/20
8040444 مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون مدل 1393 به رنگ سفید با ظرفیت جمعا 6500کیلوگرم - استان اصفهان 1403/03/09 1403/03/19
7909747 مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون مدل 1393 به رنگ سفید استان اصفهان 1403/02/11 1403/02/22
7908303 مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین به مساحت 431,88 متر مربع استان اصفهان 1403/02/11 1403/02/22
7881550 مزایده فروش یک دستگاه کامیون زباله کش فوتون مدل 1393 به رنگ سفید با ظرفیت جمعا 6500 کیلوگرم استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/22
7881246 مزایده فروش ششدانگ قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 749 فرعی از 252 اصلی مفروز و مجزی از 71 و 72 استان اصفهان 1403/02/04 1403/02/22
7880126 مزایده زمین با کاربری : مسکونی استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7880099 مزایده فروش کامیون زباله کش فوتون استان اصفهان 1403/02/04 رجوع به آگهی
7834226 مزایده واگذاری اجاره بخشی از املاک و مستغلات شامل 5 مورد محوطه بوستان - محوطه فضای سبز - محوطه حد فاصل بوستان استان اصفهان 1403/01/26 1403/02/04
7815699 مزایده واگذاری اجاره بخشی از املاک و مستغلات شامل 5 مورد محوطه بوستان - محوطه فضای سبز - محوطه حد فاصل بوستان استان اصفهان 1403/01/19 1403/02/04
صفحه 1 از 10