مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری بخشی از محوطه بوستان به صورت اجاره به مساحت 1300 متر مربع 1401/02/06 1401/02/14
مزایده واگذاری بخشی از محوطه بوستان به صورت اجاره به مساحت 1300 متر مربع جهت تعبیه 60 غرفه صرفا جهت ارائه و فروش سوغات استانهای کشور 1401/01/30 1401/02/14
مزایده اجاره املاک ومستغلات شهرداری 1401/01/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از فضای ابتدای بلوار 1401/01/25 1401/02/06
مزایده اجاره املاک ومستغلات 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از فضای ابتدای بلوار 1401/01/18 1401/02/06
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/12/10 1400/12/18
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/12/04 1400/12/18
مزایده اجاره بخشی از املاک و مستغلات 1400/11/19 1400/11/28
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/18 1400/11/28
مزایده واگذاری اجاره بخشی از املاک و مستغلات تحت تصرف 1400/11/13 1400/11/28
مزایده فروش یک قطعه زمین 1400/11/12 1400/11/28
مزایده اجاره املاک و مستغلات 1400/11/12 رجوع به آگهی
مزایده فروش یک قطعه زمین به مساحت 222.75 مترمربع 1400/11/12 1400/11/30
مزایده فروش 2 قطعه زمین - به مساحت 222/75 متر مربع - به مساحت 204/70 متر مربع 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین 1400/10/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از فضای بوستان 1400/09/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از فضای بوستان 1400/09/13 رجوع به آگهی
مزایده راه اندازی شهربازی - مساحت مورد مزایده حدود 2600 متر مربع 1400/03/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش 2 قطعه زمین بخشی از ۲۵۰ فرعی از 252 اصلی 1399/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5