مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/08 1398/12/20
فروش یک قطعه زمین با کاربری مسکونی 1398/12/01 1398/12/20
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک های ثبتی قید شده 1398/10/29 رجوع به آگهی
فروش سه قطعه زمین با کاربری مسکونی تحت پلاک های ثبتی قید شده 1398/10/22 رجوع به آگهی
فروش 2 قطعه زمین 1398/09/06 1398/09/17
واگذاری محوطه بوستان و مغازه تجاری به صورت اجاره 1398/05/09 رجوع به آگهی
واگذاری محوطه بوستان و مغازه تجاری به صورت اجاره 1398/05/02 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از فضای سبز ابتدای بلوار به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک 1398/03/07 1398/03/20
واگذاری بخشی از فضای سبز ابتدای بلوار به مدت یک سال به صورت اجاره جهت استقرار کیوسک 1398/02/30 1398/03/20
واگذاری بخشی از محوطه فضای سبز 1398/01/28 1398/02/09
صفحه 1 از 8