کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8226030 مزایده فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید5SP,3SP استان هرمزگان 1403/04/27 1403/05/03
8093925 مزایده فروش سهام شرکت صنعت گستر سورنا کازرون استان فارس 1403/03/23 رجوع به آگهی
8091328 مزایده فروش 60/000 تن ریزدانه گندله 2 استان تهران 1403/03/22 رجوع به آگهی
8085479 مزایده فروش 60/000 تن ریزدانه گندله 3 استان تهران 1403/03/21 1403/03/30
8054209 مزایده فروش 30،000 تن شمش صادراتی گرید5SP,3SP استان تهران، استان هرمزگان 1403/03/13 1403/03/22
8049680 مزایده فروش 301000 تن شش فولاد مادرانی گرید SSP,35P استان تهران 1403/03/12 1403/03/22
8018093 مزایده فروش 60.000 تن ریزدانه گندله استان تهران، استان یزد 1403/03/05 1403/03/08
8010733 مزایده فروش 60/000 تن ریزدانه گندله استان تهران، استان یزد 1403/03/01 رجوع به آگهی
7956233 مزایده فروش 30/000 تن شمش صادراتی گرید SP3SP استان تهران 1403/02/22 1403/02/25
7945785 مزایده فروش سرباره سرد و گرم فولادسازی در مجتمع صنعتی چادرملو به منظور فرآوری بازاریابی و فروش محصولات حاصل از سرباره استان تهران 1403/02/19 1403/02/24
7926904 مزایده فروش ریزدانه گندله و پوسته اکسیدی استان تهران، استان یزد 1403/02/17 رجوع به آگهی
7920912 مزایده فروش ریزدانه گندله و پوسته اکسیدی استان تهران، استان یزد 1403/02/16 رجوع به آگهی
7872680 مزایده جذب سرمایه گذار بابت فروش سرباره سرد و گرم فولادسازی به منظور فرآوری بازاریابی و فروش محصولات حاصل از سرباره استان تهران 1403/02/02 1403/02/04
7864717 مزایده فروش سرباره سرد و گرم فولادسازی استان تهران 1403/02/01 1403/02/03
7820806 مزایده فروش 30.000 تن شمش فولاد صادراتی گرید 5SPو3SP استان تهران 1403/01/20 1403/01/28
7814708 مزایده فروش 30/000 تن شمش فولاد صادراتی گرید 5SP3SP استان تهران 1403/01/19 1403/01/28
7751652 مزایده فروش 30/000 تن شمش صادراتی گرید 5SP,3SP استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/15 1402/12/22
7743397 مزایده فروش 30/000 تن شمش صادراتی گرید 5SP,3SP استان تهران، استان هرمزگان 1402/12/13 1402/12/22
7742889 مزایده فروش 30/000 تن شمش صادراتی گرید 3SP,ASP استان تهران 1402/12/13 1402/12/22
7556984 مزایده فروش 30/000 تن شمش فولاد صادراتی گرید 5SP,3SP تحویل با ترم تحویل FOB استان تهران 1402/10/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11