کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7746827 مزایده واگذاری مکان آزمایشگاه اداره بهزیستی استان هرمزگان 1402/12/14 رجوع به آگهی
6546100 مزایده ساختمان با کاربری مسکونی پلاک ثبتی 17 فرعی از 689 اصلی استان هرمزگان 1402/02/24 رجوع به آگهی
6281306 مزایده فروش یک دستگاه مینی بوس بنز 508 سقف بلند سیستم دیزلی- فروش یک دستگاه مینی بوس بنز تیپ 309 استان هرمزگان 1401/11/25 رجوع به آگهی
6197283 مزایده خودروهای فرسوده استان هرمزگان 1401/11/04 رجوع به آگهی
6126836 مزایده فروش اموال منقول غیر مصرفی شامل : میز کامپیوتر -کمد کتابخانه - فرگاز - گوشی تلفن استان هرمزگان 1401/10/19 رجوع به آگهی
6080696 مزایده ساختمان / نوع کاربری : مسکونی استان هرمزگان 1401/10/04 رجوع به آگهی
4672835 مزایده واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/10/07 1400/10/09
4646942 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/29 1400/10/01
4646939 مزایده فعالیتهای مربوط به املاک و مستغلات با مالکیت شخصی یا اجارهای استان هرمزگان 1400/09/29 1400/10/01
4645140 مزایده فروش ساختمان با کاربری مسکونی استان هرمزگان 1400/09/28 رجوع به آگهی
4622034 مزایده واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/23 1400/09/27
4621579 مزایده بابت واگذاری دو اتاق استان هرمزگان 1400/09/23 1400/09/27
4621576 مزایده واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/23 1400/09/27
4566291 مزایده واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/10 1400/09/14
4566289 مزایده واگذاری دو اتاق استان هرمزگان 1400/09/10 1400/09/14
4566288 مزایده واگذاری یک مکان استان هرمزگان 1400/09/10 1400/09/14
4566037 مزایده واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/10 1400/09/14
4545141 مزایده واگذاری دو اتاق استان هرمزگان 1400/09/07 1400/09/10
4545006 مزایده واگذاری یک باب ساختمان در قالب عقد اجاره استان هرمزگان 1400/09/07 1400/09/10
4544036 مزایده بابت واگذاری یک باب ساختمان استان هرمزگان 1400/09/07 1400/09/10
صفحه 1 از 4