کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200539 مزایده فروش بشکه فلزی ضایعاتی - چراغ های صنعتی آویز و چراغ های 60*60 سقفی ضایعاتی - روغن ضایعاتی - تخته و پالت چوبی ضایعاتی استان تهران 1403/04/18 رجوع به آگهی
8151260 مزایده قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه استان تهران 1403/04/07 1403/04/10
8099771 مزایده فروش شلاکه و پسماند شلاکه چدن - سوفاره چدن - براده آلومینیوم - دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیوم - خاک و پلیسه آلومینیومی - توری آغشته به آلومینیوم - بشکه فلزی ضایعاتی استان تهران 1403/03/24 رجوع به آگهی
8066201 مزایده 2 ردیف مزایده شامل : دبه پلاستیکی ضایعاتی / بشکه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1403/03/17 رجوع به آگهی
7970048 مزایده فروش قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه -رایزر چدنی آغشته به آلومینیوم استان تهران 1403/02/25 رجوع به آگهی
7929602 مزایده فروش دبه پلاستیکی ضایعاتی - بشکه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1403/02/18 رجوع به آگهی
7863542 مزایده فروش شلاکه و پسماند سلاکه چدن- سوفاره چدن- براده آلومینیوم- دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیوم- خاک و پلیسه آلومینیومی - توری آغسته به آلومینیوم - دبه پلاستیکی ضایعاتی - بشکه پلاستیکی ضایعاتی - بشکه... استان تهران 1403/02/01 رجوع به آگهی
7734797 مزایده 2 ردیف مناقصه شامل : 1- خاک و پلیسه آلومینیومی 2- تخته و پالت چوبی ضایعاتی استان تهران 1402/12/10 1402/12/13
7700065 مزایده 12 ردیف مزایده شامل : قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه / قراضه ذوبی فله مخلوط گالوانیزه همراه با خاک / شلاکه و پسماند شلاکه چدن / سوفاره چدن / براده آلومینیوم / دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیو... استان تهران 1402/12/03 1402/12/07
7612046 مزایده قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه استان تهران 1402/11/12 رجوع به آگهی
7549370 مزایده فروش قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه - سوفاره چدن- شلاکه و پسماند شلاکه چدن - براده آلومینیوم- توری اغشته و الومینیوم - دلمه و خاک زیر دلمه الومینیوم - خاک و پلیسه الومینیومی - بشکه پلاستیک... استان تهران 1402/10/26 رجوع به آگهی
7466990 مزایده فروش قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه استان تهران 1402/10/04 رجوع به آگهی
7345613 مزایده فروش براده الومینیوم - توری آغشته به آلومینیوم - دلمه و خاک زیر دلمه آلومینیوم- خاک و پلیسه آلومینیومی - تخته و پالت چوبی ضایعاتی - قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه استان تهران 1402/08/28 رجوع به آگهی
7267501 مزایده فروش شلاکه و پسماند شلاکه چدن- سوفاره چدن- بشکه فلزی ضایعاتی- دبه پلاستیکی ضایعاتی- تخته و پالت چوبی ضایعاتی- مخزن 1200 لیتری پلی اتیلن حفاظ داری ضایعاتی- قراضه ذوبی فله مخلوط گالوانیزه همر... استان تهران 1402/08/14 رجوع به آگهی
7223799 مزایده فروش قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه - براده آلومینیوم- مخزن 200 لیتری پلی اتیلن حفاظ دار ضایعاتی- قراضه ذوبی فله مخلوط گالوانیزه همراه با خاک- خاک و پلیسه آلومینیومی- بشکه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1402/08/01 رجوع به آگهی
7089643 مزایده فروش مخزن 1200 لیتری پلی اتیلن حفاظ دار ضایعاتی - قراضه ذوبی فله مخلوطفله گالوانیزه همراه با خاک- خاک و پلیسه آلومینیومی - شلاکه و پسماند شلاکه چدن- سوفاره چدن- بشکه پلاستیکی ضایعاتی - بشکه... استان تهران 1402/07/05 رجوع به آگهی
7061289 مزایده فروش قراضه گالوانیزه پرس شده استان تهران 1402/06/29 رجوع به آگهی
6936673 مزایده قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه کارشناس دادگستری یکجا استان تهران 1402/05/31 رجوع به آگهی
6830297 مزایده سه عنوان مزایده شامل - قراضه ذوبی پرس شده مخلوط گالوانیزه - خاک و پلیسه آلومینیومی - دبه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1402/05/02 1402/05/03
6663515 مزایده فروش قراضه ذوبی فله گالوانیزه و روغنی مخلوط با خاک - دستگاه فرزtos- دستکاه فرز تبریز- دبه پلاستیکی ضایعاتی- بشکه پلاستیکی ضایعاتی استان تهران 1402/03/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4