کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8200935 مزایده واگذاری سهام صنایع پتروشیمی خلیج فارس - پارس فولاد سبزوار استان خراسان رضوی 1403/04/19 رجوع به آگهی
8172763 مزایده واگذاری سهام صنایع پتروشیمی - پارس فولاد استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8172139 مزایده واگذاری سهام صنایع پتروشیمی - پارس فولاد استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8167030 مزایده واگذاری سهام مدیریتی و کنترلی شرکت فرهنگی ورزشی استقلال استان بوشهر 1403/04/11 رجوع به آگهی
7898805 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، فرهنگی و اداری به مساحت 13.425 مترمربع استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
7897958 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، فرهنگی و اداری به مساحت 13.425 مترمربع استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
7870432 مزایده واگذاری زمین با کاربری تجاری، فرهنگی و اداری به مساحت 425.13 مترمربع استان فارس 1403/02/02 رجوع به آگهی
7863730 مزایده واگذاری ملک (شامل حق بهره برداری از عرصه و اعیان) با کاربری تجاری / اقامتی - عرصه 8.803 - اعیان 3.000 استان خراسان رضوی 1403/02/01 رجوع به آگهی
7859340 مزایده واگذاری سهام مدیریتی استان تهران 1403/01/29 رجوع به آگهی
7837003 مزایده عرضه عمومی سهام ( استقلال - پرسپولیس ) استان البرز، استان خراسان جنوبی، استان خراسان شمالی ... 1403/01/27 رجوع به آگهی
7833290 مزایده عرضه عمومی سهام استان تهران 1403/01/26 رجوع به آگهی
7830336 مزایده واگذاری ملک (شامل حق بهره برداری از عرصه و اعیان) با کاربری تجاری / اقامتی استان خراسان رضوی 1403/01/25 رجوع به آگهی
7787841 مزایده واگذاری سهام استان تهران 1402/12/27 رجوع به آگهی
7784864 مزایده عرضه عمومی سهام استان تهران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7729507 مزایده واگذاری املاک مازاد شامل 4 مورد آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/09 رجوع به آگهی
7695864 مزایده واگذاری املاک مازاد شامل 4 مورد آپارتمان مسکونی استان تهران 1402/12/02 رجوع به آگهی
7674389 مزایده واگذاری عرضه عمومی سهام استان تهران 1402/11/28 رجوع به آگهی
7651485 مزایده واگذاری عرضه عمومی سهام استان تهران 1402/11/21 رجوع به آگهی
7630982 مزایده فروش سهام استان تهران 1402/11/15 رجوع به آگهی
7630819 مزایده واگذاری سهام شرکت استان تهران 1402/11/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7