مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
کارخانه کاربری زراعی عرصه 7100 مترمربع اعیان 2093 مترمربع و ...... 1399/05/27 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1399/05/28 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/11/13 رجوع به آگهی
فروش انواع پروفیل های upvc تملیکی 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش املاک مازاد 1398/11/07 رجوع به آگهی
فروش انواع پروفیل های upvc تملیکی 1398/10/30 رجوع به آگهی
فروش استثنایی املاک ـ فروش املاک مازاد بانک با کاربری صنعتی ـ زراعی ـ اداری-تجاری ـ مسکونی ـ تجاری 1398/07/21 رجوع به آگهی
فروش کاغذهای باطله 1398/02/14 رجوع به آگهی
فروش کارگاه تولیدی با کاربری صنعتی با عرصه 2575/50 - اعیان 1830 و .... 1397/11/29 1397/12/04
فروش انواع پروفیل های U.P.V.C 1397/11/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4