کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8138052 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه راه آهن شهید رئیسی مشهد استان خراسان رضوی 1403/04/03 1403/04/06
8134694 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی استان خراسان رضوی 1403/04/03 1403/04/06
8128384 مزایده اجاره فضاهای تبلیغاتی ایستگاه استان خراسان رضوی 1403/04/02 1403/04/06
8120776 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/02
8120274 مزایده واگذاری اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر داخل سالن ایستگاه استان خراسان رضوی 1403/03/30 1403/04/02
8118176 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت، استرداد بلیت، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگو استان خراسان رضوی 1403/03/29 1403/04/02
8118017 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بیلت استرداد بلیت، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگویی به مراجعه کنندگان در ایستگاه ها استان خراسان رضوی 1403/03/29 1403/04/02
8116318 مزایده اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر داخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد استان خراسان رضوی 1403/03/29 1403/04/02
8115039 مزایده واگذاری اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر داخل سالن ایستگاه مشهد استان خراسان رضوی 1403/03/29 1403/04/02
8056231 مزایده اجاره مکان به متراژ 130 متر مربع جهت انبارداری و خدمات پشتیبانی قطارهای مسافری استان خراسان رضوی 1403/03/13 1403/03/16
8050970 مزایده اجاره مکان به متراژ 103 مترمربع جهت انبارداری و خدمات پشتیبانی قطارهای مسافری واقع در ضلع جنوب داخل استان خراسان رضوی 1403/03/12 1403/03/16
8050286 مزایده اجاره مکان به متراژ 130 مترمربع جهت انبارداری و خدمات پشتیبانی استان خراسان رضوی 1403/03/12 1403/03/16
8045214 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت، استرداد بلیت، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگویی استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/13
8045182 مزایده واگذاری اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر استان خراسان رضوی 1403/03/10 1403/03/13
8042585 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت، استرداد بلیت، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگو استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/13
8041197 مزایده واگذاری اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/13
8041160 مزایده اجاره مکان جهت ارائه خدمات فروش و صدور بلیت، استرداد بلیت، چاپ بلیت المثنی، چاپ مجدد بلیت و پاسخگویی به مراجعه کنندگان استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/13
8040990 مزایده اجاره مکان با کاربری خدمات رفاهی زائر داخل سالن ایستگاه راه آهن مشهد. استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/13
8024419 مزایده اجاره مکان به متراژ 103 مترمربع جهت انبارداری و خدمات پشتیبانی قطارهای مسافری واقع در ضلع جنوب داخل استان خراسان رضوی 1403/03/06 1403/03/08
8024405 مزایده اجاره مکان به متراژ 130 م م جهت انبارداری و خدمات پشتیبانی قطارهای مسافری استان خراسان رضوی 1403/03/06 1403/03/08
صفحه 1 از 26