مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش ملک 1400/12/14 1400/12/22
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/11/30 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از املاک 1400/11/27 1400/12/10
مزایده واگذاری املاک 1400/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از املاک و مستغلات 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات (نوع ملک و کاربری: مغازه-تجاری ـ زمین - زراعی ـ زمین - مسکونی ـ و ) 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذازی املاک کاربری مسکونی / تجاری 1400/10/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/09/09 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از املاک کشاورزی 1400/08/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره تعدادی از املاک کشاورزی 1400/08/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعدادی از املاک 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تعدادی از املاک 1400/06/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک و مستغلات 1400/06/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک 1400/06/22 رجوع به آگهی
مزایده تعدادی از املاک و مستغلات 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده املاک :کاربری مرغداری 1400/06/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1400/06/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 10