کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8223890 مزایده فروش 60 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1403/04/24 1403/04/30
8172361 مزایده 60 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1403/04/12 رجوع به آگهی
8041288 مزایده فروش 70 راس گوساله قطع شیر و 60 راس گوساله عمومی شیرخوار استان خراسان رضوی 1403/03/09 1403/03/16
8041250 مزایده فروش پسته خشک استان خراسان رضوی 1403/03/09 رجوع به آگهی
7980434 مزایده فروش حدودا 6 تن پسه خشک درجه یک و دو تولیدی سال 1402 استان خراسان رضوی 1403/02/27 رجوع به آگهی
7945250 مزایده فروش پسته خشک استان خراسان رضوی 1403/02/19 رجوع به آگهی
7804188 مزایده فروش 40 راس گوساله قطع شیر و 60 راس گوساله شیرخوار استان خراسان رضوی 1403/01/15 1403/01/21
7462638 مزایده فروش یک دستگاه خودروی سمند EF7 سفید مدل 99 استان خراسان رضوی 1402/10/03 1402/10/09
7274899 مزایده فروش 20 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/08/15 1402/08/20
7210658 مزایده فروش 20 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/07/27 1402/08/03
7153554 مزایده فروش 20 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/07/13 1402/07/20
6915489 مزایده فروش 50 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/05/25 1402/05/31
6904946 مزایده 4 حلقه چاه کشاورزی استان خراسان رضوی 1402/05/23 رجوع به آگهی
6855198 مزایده فروش 30 راس گوساله نرقطع شیر استان خراسان رضوی 1402/05/09 رجوع به آگهی
6792604 مزایده فروش 30 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/04/22 1402/04/28
6730595 مزایده فروش 30 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/04/06 1402/04/14
6580777 مزایده فروش تلیسه غیر آبستن و گاو حذفی استان خراسان رضوی 1402/03/03 رجوع به آگهی
6527184 مزایده فروش ماشین آلات واحد پرورش شتر مرغ (دستگاه های هچری ستری و دپو ) و همچنین شتر مرغ پرواری و مولد و جوجه استان خراسان رضوی 1402/02/19 رجوع به آگهی
6496506 مزایده فروش 5راس تلیسه غیر آبستن و 25 راس گوساله قطع شیر استان خراسان رضوی 1402/02/11 رجوع به آگهی
6480593 مزایده فروش دام زنده گوسفند استان خراسان رضوی 1402/02/06 1402/02/12
صفحه 1 از 4