کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7740020 مزایده خودروی وانت مزدا تک کابین استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7740018 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7740012 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739986 مزایده خودروی سواری پژو 405 استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739962 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739953 مزایده واگذاری خودروی سواری پژو 405 استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739951 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739950 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739949 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739948 مزایده واگذاری خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739944 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739943 مزایده خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7739940 مزایده فروش خودروی وانت مزدا استان گلستان 1402/12/12 رجوع به آگهی
7248094 مزایده واگذاری اجاره بخش رادیوتراپی با یک دستگاه شناب دهنده خطی و یک دستگاه توموتراپی استان گلستان 1402/08/08 رجوع به آگهی
7169288 مزایده واگذاری بخش رادیوتراپی با یک دستگاه شتاب دهنده خطی ویک دستگاه توموتراپی استان گلستان 1402/07/18 رجوع به آگهی
7069288 مزایده خودرو وانت مزدا دوکابین رنگ بژ روشن مدل 1382 استان گلستان 1402/07/01 رجوع به آگهی
7068550 مزایده وسایط نقلیه شامل سواری پژو آردی مدل 1382 رنگ طوسی روشن استان گلستان 1402/07/01 رجوع به آگهی
7068534 مزایده وانت مزدا مدل 71 استان گلستان 1402/07/01 رجوع به آگهی
7068472 مزایده سواری پژو 405 مدل 83 استان گلستان 1402/07/01 رجوع به آگهی
7068456 مزایده وانت مزدا دوکابین رنگ سفید مدل 1382 استان گلستان 1402/07/01 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3