مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری و بهره برداری غرف بازارچه 1399/07/08 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرف بازارچه 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرف بازارچه 1399/07/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری امتیاز بهره برداری موقت از شب بازار 1399/07/06 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه ها 1399/07/03 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره تعدادی از غرف بازارچه 1399/06/31 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرفه بازارچه 1399/06/24 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره غرفه بازارچه 1399/06/03 1399/06/12
واگذاری حق امتیاز محل هایی در بازارچه های تحت نظارت سازمان جهت نصب، راه اندازی و بهره برداری از دستگ... 1399/05/29 رجوع به آگهی
اجاره سالن بازارچه جهت فروشگاه بزرگ عرضه سبد خانوار (هایپر مارکت)‌ برای مدت سه سال 1399/05/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 5