مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه 1400/12/14 1400/12/19
مزایده اجاره یک باب مغازه 1400/12/08 1400/12/19
مزایده واگذاری املاک 1400/11/23 رجوع به آگهی
مزایده فروش املاک کاربری تجاری - مسکونی - تجاری 1400/11/14 1400/11/26
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/11/13 1400/11/16
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/11/06 1400/11/16
مزایده واگذاری تالار و رستوران پارک بصورت اجاره 1400/11/03 1400/11/10
مزایده واگذاری تالار و رستوران 1400/10/27 1400/11/10
مزایده واگذاری املاک مشروحه (نوع کاربری: تجاری ـ مسکونی ) 1400/10/27 1400/10/30
مزایده املاک:تجاری با مساحت 141/83 مترمربع -تجاری به مساحت 150 مترمربع -تجاری با مساحت 135/25 مترمربع 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده اجاره پارکینگ خودرو بافت فرسوده 1400/10/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/09/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش سه قطعه زمین 1400/09/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه واقع در پایانه مسافربری 1400/05/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره دو باب مغازه 1400/04/30 1400/05/09
مزایده اجاره کافه رستوران 1400/04/26 1400/04/29
مزایده اجاره کافه رستوران 1400/04/19 1400/04/29
مزایده واگذاری اجاره پارک ترافیک 1400/03/11 1400/03/20
مزایده واگذاری یک باب مغازه به صورت اجاره 1400/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری یک باب مغازه به صورت اجاره 1400/01/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 11