کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8205225 مزایده اجاره واحد تجاری - خدماتی (کافی شاپ) به مساحت 170.00 مترمربع استان آذربایجان شرقی 1403/04/19 1403/05/03
8200897 مزایده 26 عنوان املاک با کاربری های آموزشی - تجاری - تجهیزات شهری - استان آذربایجان شرقی 1403/04/19 رجوع به آگهی
8195898 مزایده فروش املاک با کاربری آموزشی - تجهیزات شهری - تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/04/18 1403/05/03
8195827 مزایده اجاره واحد تجاری - خدماتی ( کافی شاپ ) استان آذربایجان شرقی 1403/04/18 1403/05/03
7975133 مزایده فروش املاک کاربری آموزشی ،ورزشی ، تجاری استان آذربایجان شرقی 1403/02/26 1403/03/13
7761917 مزایده فروش املاک با کاربری ورزشی - خدماتی - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/12/19 1403/01/18
7759987 مزایده فروش زمین کاربری ورزشی -خدماتی-تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/12/17 1403/01/18
7563275 مزایده فروش املاک کاربری مختلط، آموزشی ،ورزشی ،خدماتی، تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/10/30 1402/11/18
7559407 مزایده فروش املاک کاربری مختلط، آموزشی ،ورزشی ،خدماتی، تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/10/28 رجوع به آگهی
7464356 مزایده فروش تعدادی اتومبیل های دولتی : پژو 405 جی ال ایکس ای - نیسانی -پژو پارس - پژو 405 جی ال ایکس ای دو گانه سوز استان آذربایجان شرقی 1402/10/03 1402/10/16
7459118 مزایده فروش اتومبیل های دولتی استان آذربایجان شرقی 1402/10/02 1402/10/16
7405991 مزایده 60 ردیف املاک با کاربری آموزشی - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/09/14 1402/10/03
7269969 مزایده 17 ردیف فروش زمین با کاربری تجاری مساحت 68.79 مترمربع - 68.08 مترمربع - 36.21 مترمربع و.. استان آذربایجان شرقی 1402/08/14 1402/08/27
7265527 مزایده فروش زمین با کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/08/13 1402/08/27
7208388 مزایده فروش زمین با کاربری مختلط - مغازه آماده - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/07/26 1402/08/13
7203169 مزایده فروش املاک با کاربری مختلط - مغازه آماده - تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/07/25 1402/08/13
6760328 مزایده فروش املاک کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/04/14 1402/04/31
6759142 مزایده فروش املاک کاربری تجاری استان تهران 1402/04/13 1402/04/31
6593824 مزایده فروش زمین کاربری تجاری استان آذربایجان شرقی 1402/03/07 1402/01/22
6588993 مزایده فروش املاک استان تهران 1402/03/06 1402/03/22
صفحه 1 از 6