مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری به صورت اجاره گلخانه شهرداری 1401/03/02 1401/03/04
مزایده واگذاری به صورت اجاره گلخانه 1401/02/28 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره گلخانه - با مساحت تقریبی 3300 متر مربع و با مشخصات 4 واحد گلخانه به مساحت حدود 1150 متر مربع 1401/02/26 1401/03/04
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا 1401/01/28 1401/01/30
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ 1401/01/21 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا 1401/01/21 1401/01/30
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا 1400/12/24 1401/01/06
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدا 1400/12/17 1401/01/06
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک از مبدأ 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اصلاحیه واگذاری به صورت اجاره یک باب واحد تجاری جنب پل عابر پیاده سطح شهر 1400/10/08 رجوع به آگهی
مزایده اجاره یک باب واحد تجاری 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تبلیغات محیط شهری با تابلوهای ثابت -پل های عابر 1400/09/27 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر (پل عابر پیاده، لمپوست و ایستگاه های تاکسی ، مینی بوس) 1400/08/18 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره محل نصب تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده لمپوست و ایستگاه های تاکسی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب سالن به ابعاد ۱۶×۳۰ (سوله) 1399/11/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بصورت اجاره یک باب سالن به ابعاد ۱۶×۳۰ (سوله) 1399/11/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ و واگذاری بصورت اجاره یک باب سالن به ابعاد ۱۶×۳۰ (سوله) 1399/10/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک در مبدأ- واگذاری بصورت اجاره یک باب سالن به ابعاد ۱۶×۳۰ (سوله) 1399/10/15 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره محل نصب تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده بیلبورد، لمپوست و ایستگاه های تاکسی 1399/09/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری به صورت اجاره محل نصب تابلوهای تبلیغاتی پل عابر پیاده بیلبورد، لمپوست و ایستگاه های تاکسی 1399/08/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6