کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213102 مزایده واگذاری و تفکیک پسماندهای خشک از مبدا استان تهران 1403/04/21 1403/04/30
8203097 مزایده اجاره یک باب سالن (سوله) استان تهران 1403/04/19 1403/04/21
8175240 مزایده اجاره یک باب سالن به ابعاد 16*30 (سوله) استان تهران 1403/04/12 1403/04/21
8174027 مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب سالن به ابعاد 16*30(سوله) استان البرز 1403/04/12 1403/04/21
8108959 مزایده اجاره یک باب سالن به ابعاد 16*30 (سوله) استان تهران 1403/03/27 1403/03/29
8081849 مزایده واگذاری به صورت اجاره یک باب سالن به ابعاد 16*30 (سوله) استان البرز 1403/03/21 1403/03/29
8076822 مزایده اجاره یک باب سالن به ابعاد 16*30 (سوله) استان تهران 1403/03/20 1403/03/29
6497216 مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری استان البرز 1402/02/11 رجوع به آگهی
6414832 مزایده اجاره یک باب ساختمان تجاری جنب پل عابر پیاده سطح شهر استان البرز 1402/01/16 رجوع به آگهی
6002132 مزایده فروش یک قطعه زمین استان تهران 1401/09/10 رجوع به آگهی
5978932 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 611/83 متر مربع با کاربری عرصه موصوف تاسیسات استان تهران 1401/09/03 رجوع به آگهی
5798659 مزایده فروش یک قطعه زمین استان البرز 1401/07/24 رجوع به آگهی
5765723 مزایده فروش یک قطعه زمین به متراژ 611/83 متر مربع با کاربری عرصه موصوف تاسیسات استان تهران 1401/07/17 رجوع به آگهی
5659713 مزایده فروش وسایل نقلیه شهرداری سواری رنو مگان 2000CC- A - مدل 1389-کامیون جاروب خیابانی رنو - مدل 1387- استان البرز 1401/06/15 1401/06/27
5635348 مزایده فروش وسایل نقلیه - سواری رنو - کامیون استان البرز 1401/06/08 1401/06/27
5565233 مزایده واگذاری و تفکیک پسماند های خشک در مبدا استان تهران 1401/05/18 1401/05/29
5534562 مزایده فروش وسایل نقلیه شامل سواری رنو مگان 2000CC- A - کامیون جاروب خیابانی رنو استان البرز 1401/05/10 1401/05/13
5531832 مزایده واگذاری و تفکیک پسماند های خشک در مبدا استان تهران 1401/05/09 1401/05/29
5518024 مزایده سواری رنو مگان -2000- کامیون جاروب خیابانی رنو استان البرز 1401/05/04 رجوع به آگهی
5512084 مزایده فروش وسایل نقلیه استان البرز 1401/05/03 1401/05/13
صفحه 1 از 7