کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8097629 مزایده فروش لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت استان خراسان جنوبی 1403/03/23 1403/03/26
8091652 مزایده فروش لوازم اسقاط مازاد برنیاز استان خراسان جنوبی 1403/03/22 رجوع به آگهی
8073990 مزایده فروش انواع لاستیک و تیوپ استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8072064 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - صندلی دسته دار ارباب رجوع استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070859 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش انواع ایرانیت بتونی مستعمل استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070837 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - رادیاتور استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070812 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط الکتریکی - کامپیوتر استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070805 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - انواع درب و پنجره آلومینیومی استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070794 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش 2 عدد تانکر 600 لیتری استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070793 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش انواع ورق و لوله گالوانیزه استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070783 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - ساعت دیواری استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070782 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش انواع باطری اسقاط استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070779 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش انواع قرقره فلزی خالی سیم و کابل استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070778 مزایده فروش فروش انواع مواد آلومینیومی مربوط به خودرو استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070776 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش انواع مواد چدنی مربوط به لوازم خودرو استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
8070770 مزایده فروش انواع لوازم اسقاط مازاد بر نیاز شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی - فروش آهن آلات مربوط به لوازم خودرو استان خراسان جنوبی 1403/03/19 1403/03/26
7894895 مزایده فروش 200000 (دویست هزار ) کیلو گرم مواد مسی (سیم بدون روکش هوایی) استان خراسان جنوبی 1403/02/08 1403/02/10
7880990 مزایده فروش 200000 (دویست هزار ) کیلو گرم مواد مسی (سیم بدون روکش هوایی) استان خراسان جنوبی 1403/02/04 1403/02/10
7880478 مزایده فروش مواد مسی سیم بدون روکش هوایی استان خراسان جنوبی 1403/02/04 رجوع به آگهی
6840251 مزایده مواد مسی (سیم بدون روکش هوایی) استان خراسان جنوبی 1402/05/04 1402/05/07
صفحه 1 از 4