کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8195391 مزایده یکدستگاه امحاء زباله و یکدستگاه یخچال ایبستاده دو درب - استان مازندران 1403/04/17 1403/04/28
8191403 مزایده فروش کانکس شبکه بهداشت و درمان استان مازندران 1403/04/17 1403/04/28
8186168 مزایده فروش اموال اسقاطی پزشکی و غیر پزشکی شبکه بهداشت تنکابن - اموال پزشکی استان مازندران 1403/04/16 1403/04/28
8027907 مزایده فروش اموال اسقاط (دستگاه امحاء زباله و یکدستگاه یخچال) بیمارستان فاطمه الزهرا(س) ساری - یکدستگاه امحاء زباله و یکدستگاه یخچال استان مازندران 1403/03/06 1403/03/13
8023284 مزایده فروش اموال اسقاطی - اموال پزشکی و غیر پزشکی استان مازندران 1403/03/06 1403/03/13
8017456 مزایده فروش کانکس شبکه بهداشت سوادکوه - کانکس استان مازندران 1403/03/05 1403/03/16
8009539 مزایده فروش اموال اسقاطی شبکه بهداشت قائمشهر - اموال اسقاطی طبقه 13 و 5 مطابق با لیست اسناد مزایده در قسمت دریافت اسناد استان مازندران 1403/03/01 1403/03/13
8008801 مزایده تخریب ساختمان مرکز 4 مرکز بهداشت ساری - تخریب ساختمان استان مازندران 1403/03/01 1403/03/13
7643826 مزایده شش دستگاه خودرو اسقاطی استان مازندران 1402/11/17 1402/11/23
7643823 مزایده فروش یک دستگاه خودروی موسو استان مازندران 1402/11/17 1402/11/23
7643488 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا استان مازندران 1402/11/17 1402/11/23
7637602 مزایده فروش خودروهای سواری زائد قابل پلاک گذاری و اسقاطی استان مازندران 1402/11/16 1402/11/21
7570918 مزایده مزایده عمومی مربوط به مشارکت در بهسازی، تجهیز، راه اندازی و بهره برداری بخش CT SCAN جهت ارائه کلیه خدمات بخش مذکور به مراجعین در قالب اجاره (BLT) استان مازندران 1402/11/01 1402/11/07
7554940 مزایده فروش شش دستگاه خودرو اسقاطی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران 1402/10/27 1402/11/03
7554881 مزایده فروش یک دستگاه خودرو وانت مزدا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان مازندران 1402/10/27 1402/11/03
7554879 مزایده فروش یک دستگاه خودرو سواری پیکان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران استان مازندران 1402/10/27 1402/11/03
7552945 مزایده فروش خودروی های سواری زائد قابل پلاک گذاری و اسقاطی استان مازندران 1402/10/26 1402/11/03
7551169 مزایده فروش خودروی های سواری زائد قابل پلاک گذاری و اسقاطی استان مازندران 1402/10/26 1402/11/03
7549326 مزایده فروش خودروی های سواری زائد قابل پلاک گذاری و اسقاطی استان مازندران 1402/10/26 1402/11/03
7526842 مزایده واگذاری فضای بلااستفاده دانشکده طب ایرانی به صورت اجاره جهت تجهیز ، راه اندازی . بهره برداری خدمات واحد داروکده استان مازندران 1402/10/19 1402/10/23
صفحه 1 از 6