کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6848829 مزایده فروش 2 قطعه املاک (ساختمان مسکونی) استان فارس 1402/05/07 1402/05/11
4391354 مزایده فروش دو عدد مخزن هوایی فلزی آب ۱۲ هزار لیتری مستعمل و حدود ۳۵ تن لوله گالوانیزه ۶ اینچ ضایعاتی استان فارس 1400/07/22 1400/08/08
922578 مزایده فروش حدود 20.000 پوسته کنتور آب اسقاط استان فارس 1395/03/31 1395/04/05
921714 مزایده فروش حدود 20.000 پوسته کنتور آب اسقاط استان فارس 1395/03/30 1395/04/05
920511 مزایده فروش 14 دستگاه خودرو وانت، سواری و بیل مکانیکی استان فارس 1395/03/26 رجوع به آگهی
918050 مزایده فروش 14 دستگاه خودرو وانت، سواری و بیل مکانیکی استان فارس 1395/03/22 1395/03/29
917451 مزایده فروش 14 دستگاه خودرو وانت، سواری و بیل مکانیکی استان فارس 1395/03/20 1395/03/29
911721 مزایده فروش حدود 20.000 پوسته کنتور آب اسقاط استان فارس 1395/03/08 1395/03/12
910668 مزایده فروش حدود 20.000 پوسته کنتور آب اسقاط استان فارس 1395/03/05 1395/03/12
844276 مزایده فروش حدود 800 متر لوله فلزی فرسوده استان فارس 1394/09/16 1394/09/22
843327 مزایده فروش حدود 800 متر لوله فلزی فرسوده استان فارس 1394/09/14 1394/09/22
795778 مزایده فروش حدود 2.5 کیلومتر لوله فولادی فرسوده استان فارس 1394/05/10 1394/05/14
794711 مزایده فروش حدود 2.5 کیلومتر لوله فولادی فرسوده استان فارس 1394/05/07 1394/05/14
728137 مزایده فروش حدود 15 تن آهن آلات استان فارس 1393/12/03 1393/12/09
726971 مزایده فروش حدود 15 تن آهن آلات استان فارس 1393/11/29 1393/12/09
663384 مزایده فروش ده هزار پوسته کنتور آب اسقاطی استان فارس 1393/06/20 1393/06/25
662557 مزایده فروش ده هزار پوسته کنتور آب اسقاطی استان فارس 1393/06/18 1393/06/25
638630 مزایده فروش 149 دستگاه الکتروپمپ اسقاطی به وزن تقریبی 59070 کیلکوگرم استان فارس 1393/04/17 1393/04/22
638626 مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل 20 تن نیسان تادانو آبفا فسا استان فارس 1393/04/17 1393/04/22
637303 مزایده فروش یک دستگاه جرثقیل 20 تن نیسان تادانو آبفا فسا استان فارس 1393/04/15 1393/04/22
صفحه 1 از 4