کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7972362 مزایده مشارکت در تجهیز و بهره برداری از فضاهای بلااستفاده استان همدان 1403/02/25 1403/02/30
7969330 مزایده مرکز خوداشتغالی یادگار امام رزن استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7969326 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز تخصصی مکانیک همدان ( حرفه ی درب اتوماتیک) استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968861 مزایده تجدید مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی نانوایی مرکز برادران تویسرکان استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968854 مزایده تجدید مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز هتلداری همدان استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968853 مزایده تجدید مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی سفال و سرامیک مرکز برادران بهار استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968852 مزایده واگذاری اجاره کانون آموزشگاه های آزاد استان همدان - اداره کل استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968851 مزایده تجدید مزایده واگذاری اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران اسدآباد استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968848 مزایده تجدید مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی فرآوری میوه مرکز برادران اسدآباد استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968847 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی سفال و سرامیک مرکز کبود راهنگ استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968845 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی و ساختمان اداری مرکز شهرک اندیشه همدان استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7968839 مزایده واگذاری اجاره گلخانه مرکز تخصصی اسدآباد استان همدان 1403/02/25 1403/02/31
7966774 مزایده مشارکت در تجهیز و بهره برداری از فضاهای بلااستفاده استان همدان 1403/02/24 1403/02/30
7694958 مزایده واگذاری اجاره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694882 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی نانوایی لواش استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694881 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی صنایع غذایی رشته بری استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694878 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی سفال و سرامیک مرکز برادران استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694877 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی صنایع چوب استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694873 مزایده اجاره کارگاه آموزشی استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
7694872 مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی فرآوری میوه خشک کنی استان همدان 1402/12/02 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 18