مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده سوله 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی مرکز هتلداری تابلو تزئینی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده اجاره کارگاه مرکز آموزش فنی و حرفه ای 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره زمین بایر 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره زمین بایر 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره گلخانه 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره سوله آموزشی 1401/02/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش مرکز آموزش و اشتغال 1400/11/16 1400/11/19
مزایده فروش مرکز آموزش و اشتغال 1400/11/16 1400/11/19
مزایده واگذاری اجاره کارگاه آموزشی (کیف و کفش چرمی) 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه تابلو ساز 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره کارگاه صافکاری 1400/10/12 1400/10/29
مزایده واگذاری اجاره کارگاه (اتو مکانیک) 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره مهمانسرا 1400/10/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری اجاره سالن آزمون 1400/10/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8