مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری یک باب مغازه به مساحت 23/15 مترمربع از پلاک ثبتی 2070/7306/16 بخش 4 1399/05/25 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف تحت پلاک ۱۵۶/۱۹۱ بخش ۴ 1399/05/22 رجوع به آگهی
واگذاری دو قطعه از ششدانگ جهت استفاده از ثمرات باغ و نیز عرضه گل و گیاه 1399/05/08 رجوع به آگهی
ششدانگ یک دستگاه آپارتمان یک خوابه وقفی در طبقه همکف که عرصه و اعیان به مساحت 10/80 و 72/43 مترمربع 1399/04/14 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک باب واحد تجاری و عرصه و اعیان وقف 1398/11/20 رجوع به آگهی
واگذاری یک واحد انباری دو طبقه حدودا موازی 200 مترمربع تحت پلاک 6989 1398/10/24 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب مغازه به مساحت 22 مترمربع 1398/08/11 رجوع به آگهی
واگذاری موازی یکصد هکتار از اراضی 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف موازی 107 مترمربع به انضمام پارکینگ و انبا... 1398/08/06 رجوع به آگهی
واگذاری یک باب واحد تجاری عرصه و اعیان 1398/07/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 3