کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8174870 مزایده واگذاری شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مساحت موازی 72.43 مترمربع و دارای پارکینگ موازی 10.80 مترمربع استان فارس 1403/04/12 1403/05/09
8116804 مزایده واگذاری یک واحد تجاری استان فارس 1403/03/29 1403/04/16
8031026 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری استان فارس 1403/03/07 رجوع به آگهی
7921042 مزایده واگذاری اجاره یک باب مغازه تجاری به مساحت 23/12 م م استان فارس 1403/02/16 رجوع به آگهی
7898823 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری استان فارس 1403/02/09 رجوع به آگهی
7658346 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری عرصه و اعیان مجتمع تجاری ، اداری ، پزشکی استان فارس 1402/11/23 رجوع به آگهی
7579275 مزایده واگذاری به اجاره یک باب واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف مساحت موازی 132/5 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه یک موازی 12/5 مترمربع و انباری قطعه 22 موازی 2/97 مترمربع استان فارس 1402/11/03 رجوع به آگهی
7262333 مزایده واگذاری یک باب واحد مسکونی به مساحت 93.52 مترمربع استان فارس 1402/08/11 1402/09/01
7188558 مزایده واگذاری یک باب واحد مسکونی استان فارس 1402/07/20 رجوع به آگهی
7066592 مزایده واگذاری اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی عرصه و اعیان وقف دو خوابه در طبقه اول استان فارس 1402/06/30 رجوع به آگهی
6823909 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری سرقفلی استان فارس 1402/04/31 رجوع به آگهی
6789371 مزایده اجاره یک باب مغازه و یک باب انباری استان فارس 1402/04/21 1402/04/31
6748890 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی استان فارس 1402/04/11 رجوع به آگهی
6576134 مزایده واگذاری اجاره دو باب واحد مسکونی استان فارس 1402/03/02 رجوع به آگهی
6527881 مزایده واگذاری واحد تجاری استان فارس 1402/02/19 رجوع به آگهی
6416478 مزایده اجاره چهار واحد تجاری مساحت 47.89 - 45.56 - 48.04 - 47.51 - یک واحد انباری مساحت 39.58 مترمربع استان فارس 1402/01/16 رجوع به آگهی
6350483 مزایده یک قطعه زمین مسکونی مساحت 485/95 مترمربع استان فارس 1401/12/10 رجوع به آگهی
6013947 مزایده قطعه زمین کاربری مسکونی استان فارس 1401/09/14 رجوع به آگهی
5730639 مزایده واگذاری اجاره اجاره یک واحد آپارتمان مساحت موازی 96/89 مترمربع به انضمام پارکینگ قطعه 17 موازی 15/42 مترمربع و انباری قطعه 50 موازی 2/50 مترمربع استان فارس 1401/07/07 رجوع به آگهی
5723690 مزایده واگذاری به اجاره یک واحد تجاری استان فارس 1401/07/04 1401/07/20
صفحه 1 از 4