مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده اجاره هتل رستوران 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده اجاره اماکن شهرداری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از اموال غیر منقول کشتارگاه دام زنده و... 1401/01/15 1401/01/17
مزایده اجاره هتل رستوران 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره هتل رستوران 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده اجاره رستوران 1400/12/11 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری بخشی از امول غیر منقول به صورت اجاره 1400/12/10 1400/12/11
مزایده اجاره اماکن 1400/12/08 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری کشتارگاه دام زنده- ترمینال مسافربری-- مغازه تجاری 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش پمپ و الکتروموتور گیربکس کارخانه آسفالت به همراه لوله فلزی 1400/10/20 رجوع به آگهی
مزایده فروش پمپ آب و الکتروموتور به همراه لوله آهنی بطول 73 متر و قطر تقریبی 13 اینچ 1400/10/19 1400/10/21
مزایده فروش پمپ و الکتروموتور گیربکس کارخانه آسفالت به همراه لوله فلزی 1400/09/24 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۳۰ پمپ آب و الکتروموتور به همراه آهن آلات ضایعاتی 1400/09/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش تعداد ۳۰ پمپ آب و الکتروموتور به همراه آهن آلات ضایعاتی 1400/09/14 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع و شاخه زنی درختان داخل محوطه ساختمان اداری 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/07/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری قطع و شاخه زنی درختان داخل محوطه ساختمان اداری شهرداری 1400/06/31 رجوع به آگهی
مزایده یک دستگاه خودروی ام وی ام 1400/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب حاصل از شاخه زنی درختان 1399/10/29 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6