کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8171123 مزایده اجاره مغازه تجاری جنب ترمینال مسافربری پلدختر استان لرستان 1403/04/12 1403/04/16
8167673 مزایده اجاره ترمینال مسافربری برون شهری استان لرستان 1403/04/11 1403/04/16
8161143 مزایده واگذاری بخشی از اموال غیر منقول شامل : مغازه تجاری - ترمینال مسافربری استان لرستان 1403/04/10 1403/04/14
8080173 مزایده واگذاری بخشی از اموال غیر منقول - مغازه تجاری - ترمینال مسافربری استان لرستان 1403/03/20 1403/03/26
8077272 مزایده اجاره ترمینال مسافربری برون شهری پلدختر استان لرستان 1403/03/20 1403/03/26
8077261 مزایده اجاره مغازه تجاری جنب ترمینال مسافربری پلدختر استان لرستان 1403/03/20 1403/03/26
7652646 مزایده فروش الوار اکالیپتوس حاصل از شاخه زنی درختان سطح شهر استان لرستان 1402/11/21 رجوع به آگهی
7600020 مزایده اجاره پایه بنرهای تبلیغاتی استان لرستان 1402/11/09 رجوع به آگهی
7597540 مزایده اجاره پایه بنرهای تبلیغاتی استان کرمانشاه 1402/11/09 1402/11/13
7548230 مزایده فروش الوار اکالیپتوس حاصل از شاخه زنی درختان سطح شهر استان لرستان 1402/10/25 رجوع به آگهی
7520764 مزایده فروش الوار اکالیپتوس حاصل از شاخه زنی درختان سطح شهر استان لرستان 1402/10/18 رجوع به آگهی
7410389 مزایده فروش مینی پک حمل زباله استان لرستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7409674 مزایده اجاره سایت تفکیک زباله و بازارچه استان لرستان 1402/09/15 رجوع به آگهی
7398145 مزایده اجاره و فروش بازارچه شهید مدنی - تفکیک زباله میشگلان- اتاقک حمل زباله مینی پک استان لرستان 1402/09/13 1402/09/20
7380471 مزایده فروش تعدادی زمین مسکونی استان لرستان 1402/09/07 رجوع به آگهی
7379029 مزایده تعداد 10 قطعه زمین مسکونی استان لرستان 1402/09/07 1402/09/11
7208546 مزایده حراج حضوری - یک دستگاه مینی پک - آهن آلات اسقاطی خود استان لرستان 1402/07/26 رجوع به آگهی
7167052 مزایده فروش یک دستگاه مینی پک حمل زباله استان لرستان 1402/07/17 رجوع به آگهی
7165414 مزایده فروش آهن آلات اسقاطی : 1- اتاقک حمل زباله مینی یک 2- ضایعات آهن آلات استان لرستان 1402/07/17 1402/07/22
7151591 مزایده اجاره پایه بنرهای تبلیغاتی، سایت تفکیک زباله و بازارچه استان لرستان 1402/07/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9