مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری تعدادی منازل سازمانی متعلق به خود 1398/11/10 رجوع به آگهی
واگذاری تعدادی منازل سازمانی متعلق به خود 1398/11/08 رجوع به آگهی
فروش لوازم مهندسی مستعمل و... 1395/03/16 رجوع به آگهی
فروش لوازم اداری و اموال مستعمل... 1394/06/30 1394/07/12
فروش لوازم مهندسی مستعمل.لوازم اداری و اموال مستعمل.آلومینیوم مستعمل و آهن آلات قراضه 1394/05/06 1394/05/19
فروش لوازم مهندسی مستعمل 1394/04/31 رجوع به آگهی
فروش لوازم مهندسی مستعمل و... 1394/02/15 1394/02/28
فروش لوازم مهندسی مستعمل - آلومینیوم مستعمل و آهن آلات قراضه 1393/10/01 1393/10/14
فروش لوازم مهندسی مستعمل- لوازم اداری و اموال مستعمل و... 1393/08/25 1393/09/08
فروش تعداد 3 دستگاه مخزن 45000 لیتری مستعمل موجود 1392/11/15 1392/11/28
صفحه 1 از 3