مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده واگذاری جمع آوری و حمل پسماندهای خشک و دور ریز- فروش و برچیدن تجهیزات واحدپلی پروپیلن (PP) 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری جمع آوری و حمل پسماندهای خشک و دور ریز- فروش و برچیدن تجهیزات واحدپلی پروپیلن (PP) 1401/02/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب قطعه زمین 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب قطعه زمین 1401/01/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین 1400/12/18 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین 1400/12/17 رجوع به آگهی
مزایده فروش 212.665 کیلوگرم جیوه از فرآیند خارج شده و 19.837.5 کیلوگرم جیوه FRESH 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش جیوه 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده فروش و برچیدن تجهیزات واحد پلی پروپیلن (PP) 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش و برچیدن تجهیزات واحد پلی پروپیلن (PP) 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده فروش ششدانگ یک باب قطعه زمین 1400/12/04 رجوع به آگهی
مزایده فروش محصول نامرغوب درجه PVC۳ 1400/12/02 رجوع به آگهی
مزایده فروش ۵۰۰ تن محصول نا مرغوب درجه PVC۳ 1400/12/01 رجوع به آگهی
مزایده فروش شش دانگ پنچ واحد اپارتمان 1400/11/17 رجوع به آگهی
مزایده - فروش شش دانگ پنج واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات- به مساحت 128/20 متر مربع و - فروش شش دانگ چهار واحد آپارتمان به همراه کلیه متعلقات - به مساحت 41/40 متر مربع 1400/11/16 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین 1400/10/26 رجوع به آگهی
مزایده فروش عرصه و اعیان و متعلقات و اشتراکات ششدانگ یک قطعه زمین 1400/10/25 رجوع به آگهی
مزایده فروش 212.665 کیلوگرم جیوه از فرآیند خارج شده و 19.837/5 کیلوگرم جیوه Fresh 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش روغن های ضایعاتی (همزن ها -کمپرسورها -روغن سوخته -روغن کمپرسور -یخچال -روغن گرایل و روغن ترمز) 1400/10/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش 212.665 کیلوگرم جیوه از فرآیند خارج شده و 19.837/5 کیلوگرم جیوه Fresh 1400/10/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 22