کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7790246 مزایده اجاره یکباب سالن به متراژ 150 متر مربع استان کرمانشاه 1402/12/28 رجوع به آگهی
7786900 مزایده اجاره یک قطعه زمین 4000متری استان کرمانشاه 1402/12/26 رجوع به آگهی
7739055 مزایده واگذاری انجام امور توانبخشی مرکز جامع توانبخشی در رشته های فیزیوتراپی، کاردرمانی، گفتار درمانی استان کرمانشاه 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738827 مزایده انجام امور توانبخشی مرکز جامع توانبخشی استان کرمانشاه 1402/12/12 رجوع به آگهی
7515239 مزایده اجاره ساختمان به متراژ1450متر اداری استان کرمانشاه 1402/10/17 رجوع به آگهی
7457751 مزایده اجاره مغازه تجاری استان کرمانشاه 1402/10/02 رجوع به آگهی
7368037 مزایده 6دستگاه خودروی سبک و سنگین استان کرمانشاه 1402/09/04 رجوع به آگهی
7361423 مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی اداری - امدادی سبک و نیمه سنگین شامل؛ 4 دستگاه سواری آردی،ادستگاه خـاور و ا دستگاه وانت استان کرمانشاه 1402/09/01 1402/09/10
7208143 مزایده فروش تعداد 6 دستگاه خودروی اداری - امدادی سبک و نیمه سنگین شامل؛ 4 دستگاه سواری آردی،ادستگاه خـاور و ا دستگاه وانت استان کرمانشاه 1402/07/26 1402/07/30
6879634 مزایده اجاره ساختمان استان کرمانشاه 1402/05/16 رجوع به آگهی
6879628 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان کرمانشاه 1402/05/16 رجوع به آگهی
6769034 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان کرمانشاه 1402/04/17 رجوع به آگهی
6216304 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1401/11/06 رجوع به آگهی
6104636 مزایده اجاره یک باب مغازه استان کرمانشاه 1401/10/12 رجوع به آگهی
6104633 مزایده اجاره مغازه استان کرمانشاه 1401/10/12 رجوع به آگهی
6104631 مزایده اجاره یک باب سالن ورزشی بدنسازی استان کرمانشاه 1401/10/12 رجوع به آگهی
5719079 مزایده اجاره یک قطعه باغ استان کرمانشاه 1401/06/31 رجوع به آگهی
5614462 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان کرمانشاه 1401/06/01 رجوع به آگهی
5588861 مزایده اجاره یک قطعه باغ استان کرمانشاه 1401/05/25 رجوع به آگهی
5588860 مزایده اجاره یک باب ساختمان استان کرمانشاه 1401/05/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6