کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7973997 مزایده اجاره مکان آژانس تاکسیرانی و بخشی از محوطه ایستگاه با کاربری پارکینگ عمومی مسافران در ایستگاه ملایر استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7973994 مزایده اجاره مکان با کاربری گل فروشی و گلخانه استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7973991 مزایده اجاره چهار غرفه فروش بلیط استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7973990 مزایده اجاره مکان غرفه تنفلات اراک استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7973986 مزایده اجاره مکان با کاربری غرفه فروش تنقلات در ایستگاه کرمانشاه استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7973985 مزایده اجاره یک باب اتاق با کاربری آرایشگاه استان مرکزی 1403/02/26 1403/02/30
7902625 مزایده اجاره مکان با کاربری آرایشگاه مردانه استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901062 مزایده اجاره مکان با کاربری گل فروشی و گلخانه استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901061 مزایده اجاره مکان آژانس تاکسیرانی و بخشی از محوطه ایستگاه با کاربری پارکینگ عمومی مسافران استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901060 مزایده اجاره غرفه فروش تنقلات ایستگاه استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901057 مزایده اجاره غرفه فروش تنقلات استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901056 مزایده اجاره مکان آژانس تاکسیرانی و بخشی از محوطه ایستگاه با کاربری پارکینگ عمومی مسافران استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7901055 مزایده اجاره مکان چهار غرفه فروش بلیط استان مرکزی 1403/02/10 رجوع به آگهی
7795800 مزایده فروش 5000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو استان مرکزی 1403/01/07 رجوع به آگهی
7741001 مزایده : فروش 5000 لیتر روغن کارکرده لکوموتیو استان مرکزی 1402/12/13 رجوع به آگهی
7664429 مزایده اجاره مکان با کاربری کترینگ استان مرکزی 1402/11/24 1402/11/28
7664427 مزایده اجاره مکان با کاربری رستوران (کاج سابق) استان مرکزی 1402/11/24 1402/11/28
7658935 مزایده اجاره مکان با کاربری کترینگ استان مرکزی 1402/11/23 1402/11/28
7656075 مزایده اجاره مکان با کاربری تالار و رستوران استان مرکزی 1402/11/23 رجوع به آگهی
7656064 مزایده اجاره مکان با کاربری کترینگ استان مرکزی 1402/11/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6