مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده یک باب سالن ورزشی 1398/09/17 رجوع به آگهی
مزایده 8 واحد تجاری و 3 واحد اداری/مسکونی 1398/09/03 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه با عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۴۲/۲۴ متر مربع 1398/08/20 رجوع به آگهی
واگذاری ده واحد تجاری و 4 واحد اداری از موقوفه به صورت اجاره 1398/07/17 رجوع به آگهی
مزایده یک باب مغازه 1398/06/31 رجوع به آگهی
اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۸۸/۱۴ متر مربع 1398/05/23 رجوع به آگهی
عرصه و اعیان دو واحد مسکونی به مساحت هر کدام 72 مترمربع 1398/05/17 رجوع به آگهی
مزایده عرصه و اعیان دو واحد آپارتمان مسکونی 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره عرصه و اعیان یک باب مغازه به مساحت ۸۸/۱۴ متر مربع 1398/04/30 رجوع به آگهی
واگذاری تعداد 4 باب مغازه 1397/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4