کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
6812578 مزایده یک واحد صنعتی استان تهران 1402/04/27 رجوع به آگهی
6578392 مزایده عرصه و اعیان یک واحد آپارتمان مسکونی به سماحت 84 مترمربع استان تهران 1402/03/02 رجوع به آگهی
6578191 مزایده یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت حدود 54 مترمربع- استان تهران 1402/03/02 رجوع به آگهی
6555713 مزایده یک قطعه باغ متعلق به موقوفه واقع در روستا به مساحت تقریبی 726 مترمربع استان تهران 1402/02/27 رجوع به آگهی
6547073 مزایده واگذاری اجاره دو واحد تجاری استان تهران 1402/02/24 رجوع به آگهی
6546299 مزایده فروش سردرختی های باغ موقوفه استان تهران 1402/02/24 رجوع به آگهی
6537886 مزایده اجاره یک قطعه باغ مساحت تقریبی 876 مترمربع استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6537717 مزایده اجاره 5 واحد تجاری شامل: - 4 ردیف به مساحت 40.40 مترمربع - به مساحت 29.20 متر و 10.95 متربالکن استان تهران 1402/02/21 رجوع به آگهی
6533093 مزایده فروش چهار دستگاه خودرو پراید جی ال ای ایکس- پژو پرسیا - نیسان پیکاپ - پژو 405 استان تهران 1402/02/20 رجوع به آگهی
6522861 مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 58 مترمربع استان تهران 1402/02/18 رجوع به آگهی
6497851 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری از رقبات موقوفه به مساحت حدود 29/00 مترمربع استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6497850 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان تهران 1402/02/11 رجوع به آگهی
6492105 مزایده اجاره یک باب مغازه تجاری استان تهران 1402/02/10 رجوع به آگهی
6482444 مزایده اجاره یک باب مغازه به مساحت 3.90 مترمربع استان تهران 1402/02/06 1402/02/11
6482389 مزایده اجاره یک واحد آپارتمان مسکونی مساحت 42 مترمربع استان تهران 1402/02/06 رجوع به آگهی
6475720 مزایده اجاره 20 مورد تجاری و اداری استان تهران 1402/02/05 رجوع به آگهی
6454884 مزایده اجاره رقبات تجاری استان تهران 1402/01/28 1402/02/10
6451273 مزایده دو باب مغازه و چهار واحد آپارتمان و دو باب زیرزمین و دو قطعه باغ صرفا به اجاره استان تهران 1402/01/27 رجوع به آگهی
6427331 مزایده یک قطعه باغ بمساحت تقریبی 750 مترمربع استان تهران 1402/01/20 رجوع به آگهی
6426947 مزایده فروش عرصه و اعیان یک قطعه باغ بمساحت تقریبی 726 مترمربع استان تهران 1402/01/20 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 9