کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7514175 مزایده تراکتور به همراه جرثقیل نصب شده روی آن استان خراسان شمالی 1402/10/17 1402/11/01
7512820 مزایده خودروی خاور کمپرسی 608 استان خراسان رضوی 1402/10/17 1402/11/01
7512816 مزایده کابل فیبرنوری و تیر خطوط (A ) استان خراسان شمالی 1402/10/17 1402/11/01
7511160 مزایده خودرو خاور کمپرسی 608- تراکتور به همراه جرثقیل نصب شده روی آن-- کابل فیبر نوری و تیر خطوط ( A ) استان خراسان شمالی 1402/10/16 رجوع به آگهی
7505486 مزایده واگذاری - خودرو خاور کمپرسی 608 - تراکتور به همراه جرثقیل نصب شده روی آن - کابل فیبر نوری و تیر خطوط A استان خراسان شمالی 1402/10/14 رجوع به آگهی
7009015 مزایده واگذاری فضای امور مشترکین ساختمان ستادی استان خراسان شمالی 1402/06/14 رجوع به آگهی
6945425 مزایده واگذاری فضای امور مشترکین ساختمان ستادی استان خراسان شمالی 1402/06/02 رجوع به آگهی
6467995 مزایده فروش ملک مازاد برنیاز استان خراسان شمالی 1402/01/31 رجوع به آگهی
6462893 مزایده فروش ملک استان خراسان شمالی 1402/01/30 رجوع به آگهی
6414122 مزایده فروش ضایعات گالوانیزه (دکل و متعلقات) مستعمل و مازاد برنیاز استان خراسان شمالی 1402/01/16 رجوع به آگهی
6411802 مزایده فروش ضایعات گالوانیزه (دکل و متعلقات) مستعمل و مازاد برنیاز استان خراسان شمالی 1402/01/15 1402/01/26
6395220 مزایده املاک مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1401/12/25 رجوع به آگهی
6393989 مزایده فروش املاک مازاد بر نیاز خود استان خراسان شمالی 1401/12/24 رجوع به آگهی
6327893 مزایده فروش ضایعات گالوانیزه (دکل و متعلقات) مستعمل و مازاد برنیاز استان خراسان شمالی 1401/12/06 رجوع به آگهی
6314560 مزایده فروش ضایعات گالوانیزه (دکل و متعلقات) مستعمل و مازاد برنیاز استان خراسان شمالی 1401/12/02 رجوع به آگهی
6308545 مزایده فروش ضایعات گالوانیزه ( دکل و متعلقات ) مستعمل و مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1401/12/01 رجوع به آگهی
6196985 مزایده تجهیزات مخابراتی مستعمل و مازاد بر نیاز استان خراسان شمالی 1401/11/04 1401/11/09
6172960 مزایده تجهیزات مخابراتی مستعمل و مازاد بر نیاز خود استان خراسان شمالی 1401/11/03 رجوع به آگهی
6099200 مزایده فروش تجهیزات مخابراتی مستعمل و مازاد استان خراسان شمالی 1401/10/11 1401/10/18
6094640 مزایده فروش تجهیزات مخابراتی مستعمل و مازاد استان خراسان شمالی 1401/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4