کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
3842400 مزایده اجاره کارخانه آسفالت و سنگ شکن استان قزوین 1400/02/15 1400/02/15
2642978 مزایده اجاره نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تعداد 53 عدد تابلو تبلیغاتی موجود در محورهای مواصلاتی استان استان قزوین 1398/12/01 1398/12/05
2132298 مزایده اجازه بهره برداری از یک باب غرفه با کاربری تعمیرگاه(مکانیکی) استان قزوین 1398/05/07 1398/05/10
2132296 مزایده اجازه احداث و ساخت، نصب بنر، بهره برداری و نگهداری از تعداد ۴۹ عدد تابلوی تبلیغاتی موجود و قابل نصب استان قزوین 1398/05/07 1398/05/10
1394455 مزایده فروش اقلام داغی و ضایعات موجود در اداره ماشین آلات استان قزوین 1397/03/09 رجوع به آگهی
761084 مزایده واگذاری اجاره نصب تابلو بر روی تعداد 4 عدد پل عابر پیاده استان تهران، استان قزوین 1394/02/30 1394/03/06
759659 مزایده واگذاری اجاره نصب تابلو استان تهران، استان قزوین 1394/02/28 1394/03/06
743110 مزایده اجاره نصب تابلو استان تهران، استان قزوین 1394/01/24 1394/01/29
741981 مزایده اجاره نصب تابلو بر روی تعداد 4 عدد پل عابر پیاده و نگهداری آن استان تهران، استان قزوین 1394/01/22 1394/01/29
706363 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید استان قزوین 1393/10/15 1393/10/21
705264 مزایده فروش یک دستگاه خودرو پراید استان قزوین 1393/10/13 1393/10/21
694687 مزایده اجازه نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تعداد 7 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قزوین 1393/09/13 1393/09/18
693861 مزایده اجازه نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تعداد 7 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قزوین 1393/09/11 1393/09/18
686135 مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی به صورت اجاره استان قزوین 1393/08/22 1393/08/27
685363 مزایده اجاره یک باب غرفه حمل و نقلی استان قزوین 1393/08/20 1393/08/27
678276 مزایده اجازه نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تعداد 14 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قزوین 1393/07/30 1393/08/05
677378 مزایده اجازه نصب بنر - بهره برداری و نگهداری از تعداد 14 عدد تابلوی تبلیغاتی استان تهران، استان قزوین 1393/07/28 1393/08/05
672974 مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه استان قزوین 1393/07/16 1393/07/22
672016 مزایده واگذاری امور نگهداری و بهره برداری از پارکینگ استان قزوین 1393/07/14 1393/07/22
664403 مزایده واگذاری احداث پل عابر پیاده و امتیاز نصب تابلو بر روی پیشانی استان قزوین 1393/06/24 1393/06/29
صفحه 1 از 4