کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
7302060 مزایده فروش تعداد 1000 راس گوسفند کاور داشتی و پروار استان خراسان رضوی 1402/08/23 رجوع به آگهی
1675727 مزایده واگذاری آلایش حاصل از ذبح بره نرینه استان خراسان رضوی 1397/09/20 رجوع به آگهی
1649779 مزایده ضایعات نوارهای تیپ حاصل از فصل زراعی سال 97 خود را با حجم حدودی 80 تن استان خراسان رضوی 1397/09/05 رجوع به آگهی
1628892 مزایده واگذاری آلایش حاصل از ذبح بره نرینه استان خراسان رضوی 1397/08/21 رجوع به آگهی
1590902 مزایده واگذاری آلایش حاصل از ذبح بره نرینه واحد کشتارگاه خود استان خراسان رضوی 1397/07/21 رجوع به آگهی
1506974 مزایده واگذاری محصول خربزه جالیزی استان خراسان رضوی 1397/05/30 رجوع به آگهی
1498515 مزایده واگذاری آلایش بره نرینه حاصل از ذبح واحد کشتارگاه استان خراسان رضوی 1397/05/22 رجوع به آگهی
1498484 مزایده واگذاری پرس کاه واحد زراعت خود استان خراسان رضوی 1397/05/22 رجوع به آگهی
1489904 مزایده واگذاری محصول باغات سیب چاه 16 به مساحت 16 هکتار و باغ سیب نیمه متراکم به مساحت 5 هکتار و 46 ردیف از باغ سیب متراکم خود به صورت سردرختی استان خراسان رضوی 1397/05/14 رجوع به آگهی
1463456 مزایده آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه استان خراسان رضوی 1397/04/23 رجوع به آگهی
1446150 مزایده محصول باغات گلابی و سیب خود به صورت سردرختی استان خراسان رضوی 1397/04/11 رجوع به آگهی
1411169 مزایده واگذاری آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه استان خراسان رضوی 1397/03/24 رجوع به آگهی
1388538 مزایده تعداد 129 راس قوچ و 200 راس میش مازاد پرواز واحد دامپروری خود استان خراسان رضوی 1397/03/06 رجوع به آگهی
1388535 مزایده واگذاری محصول باغات آلوی سنتاروزا قطره طلا و شابلون خود به مساحت حدود 40 هکتار به صورت سردرختی استان خراسان رضوی 1397/03/06 رجوع به آگهی
1375141 مزایده واگذاری اقلام ضایعاتی موجود از قبیل نوار تیپ ابیاری، سبد پلاستیکی، اقلام آهنی، شافت و غلاف و ... استان خراسان رضوی 1397/02/26 1397/03/02
1367881 مزایده واگذاری آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه استان خراسان رضوی 1397/02/20 رجوع به آگهی
1322729 مزایده واگذاری آلایش حاصل از ذبح دام گوسفندی استان خراسان رضوی 1396/12/20 رجوع به آگهی
1298247 مزایده واگذاری آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه استان خراسان رضوی 1396/11/24 1396/11/26
1284391 مزایده واگذاری آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه (قلوه گاه و کله پاچه گوسفند نرینه) نیمه دوم بهمن ماه 96 خود استان خراسان رضوی 1396/11/07 1396/11/11
1269954 مزایده واگذاری آلایش دامی حاصل از ذبح کشتارگاه (گوسنفد نرینه) استان خراسان رضوی 1396/10/17 1396/10/25
صفحه 1 از 6