کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8237598 مزایده ضایعات آهن آلات و چوب - ضایعات چوب استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/06
8237572 مزایده ضایعات آهن آلات و چوب - ضایعات آهن استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 1403/05/06
8235303 مزایده واگذاری ضایعات آهن آلات و چوب استان آذربایجان شرقی 1403/04/30 رجوع به آگهی
8219046 مزایده واگذاری ملک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8218265 مزایده واگذاری ضایعات آهن آلات و چوب استان آذربایجان شرقی 1403/04/23 رجوع به آگهی
8208217 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/20 1403/04/28
8186807 مزایده واگذاری ضایعات آهن آلات و چوب استان آذربایجان شرقی 1403/04/16 رجوع به آگهی
8186774 مزایده واگذاری ملک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/04/16 رجوع به آگهی
8179207 مزایده تلویزیون شهری استان آذربایجان شرقی 1403/04/13 1403/04/19
8178316 مزایده اجاره تلویزیون شهری استان آذربایجان شرقی 1403/04/13 رجوع به آگهی
8140879 مزایده اجاره تلویزیون شهری استان آذربایجان شرقی 1403/04/04 رجوع به آگهی
8094165 مزایده واگذاری ملک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/23 رجوع به آگهی
8070224 مزایده واگذاری ملک شهرداری ملکان-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/19 1403/03/23
8062789 مزایده واگذاری ملک با کاربری مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/03/16 رجوع به آگهی
7970779 مزایده واگذاری املاک با کاربری های مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/25 رجوع به آگهی
7960541 مزایده اجرای طرح پارکبانی در پارکهای مجاز حاشیه ای در معابر پر ترافیک استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7960448 مزایده اجاره تلویزیون شهری استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7960436 مزایده واگذاری اجاره جمع آوری عواید یکساله میدان استان آذربایجان شرقی 1403/02/23 رجوع به آگهی
7933176 مزایده زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/18 1403/02/26
7933173 مزایده واگذاری املاک شهرداری ملکان-زمین مسکونی استان آذربایجان شرقی 1403/02/18 1403/02/26
صفحه 1 از 16