مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده فروش زمین تجاری به مساحت عرصه 28/70 متر مربع 1401/02/24 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ملک 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش ضایعات آهن - ضایعات آلومینیوم میلگردار 1401/02/21 رجوع به آگهی
مزایده فروش زمین / نوع کاربری : تفریحی 1401/02/20 رجوع به آگهی
مزایده ضایعات آهن آلات - ضایعات آلومینیوم 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری پارک 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ملک 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری 1401/01/23 رجوع به آگهی
مزایده زمین 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : تجاری / مساحت عرصه : 28.70 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده نوع مال : زمین / نوع کاربری : مسکونی / مساحت عرصه : 200 1401/01/20 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری املاک 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ملک 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری 1401/01/16 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری 1400/12/15 رجوع به آگهی
مزایده زمین / نوع کاربری : خارج از محدوده شهری 1400/12/12 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری 1400/12/10 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری محل دفن پسماندهای شهری 1400/11/22 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری ملک کاربری تجاری 1400/11/22 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 8