کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8213092 مزایده پارکینگ استان تهران 1403/04/21 رجوع به آگهی
8068692 مزایده واگذاری املاک مشروحه : 1. مغازه مطهری - منحله پیرمرادی - منحله معراج استان تهران 1403/03/17 رجوع به آگهی
7524088 مزایده اجاره ساختمان شوکت استان تهران 1402/10/19 رجوع به آگهی
7157852 مزایده منحله استادعظیم استان تهران 1402/07/15 رجوع به آگهی
6800443 مزایده اجاره املاک در دو ردیف شامل : 1- مغازه جنب هنرستان 2. مدرسه منحله استان تهران 1402/04/25 رجوع به آگهی
6410689 مزایده واگذاری املاک مشروحه : 1 اتاق بیمه داخل اداره 2 ساختمان آموزشی 3- ساختمان آموزشی - 4. ساختمان منحله استان تهران 1402/01/15 رجوع به آگهی
5917814 مزایده اجاره پیش دبستانی استان تهران 1401/08/15 رجوع به آگهی
5892668 مزایده واگذاری 22 مرکز پیش دبستانی استان تهران 1401/08/08 رجوع به آگهی
5866649 مزایده اجاره املاک استان تهران 1401/08/05 رجوع به آگهی
5752825 مزایده اجاره مغازه جنب مدرسه استان تهران 1401/07/11 رجوع به آگهی
5750326 مزایده واگذاری املاک مشروحه : 1- مغازه استان تهران 1401/07/11 رجوع به آگهی
5692650 مزایده واگذاری املاک استان تهران 1401/06/27 رجوع به آگهی
5628974 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1401/06/06 رجوع به آگهی
5559185 مزایده اجاره ملک استان تهران 1401/05/13 رجوع به آگهی
5559161 مزایده اجاره ساختمان استان تهران 1401/05/13 رجوع به آگهی
5559158 مزایده اجاره ساختمان آموزشی استان تهران 1401/05/13 رجوع به آگهی
5559156 مزایده اجاره ملک استان تهران 1401/05/13 رجوع به آگهی
5553461 مزایده واگذاری املاک استان تهران 1401/05/12 رجوع به آگهی
4987736 مزایده اجاره املاک استان تهران 1400/12/16 رجوع به آگهی
4985887 مزایده مغازه استان تهران 1400/12/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6