مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فضای جنب دبیرستان 1399/05/06 رجوع به آگهی
فضای جنب دبیرستان 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری به صورت اجاره فضای جنب دبیرستان (مهدکودک) 1399/05/01 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1399/04/25 رجوع به آگهی
مزایده مغازه 1399/04/19 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1399/04/19 رجوع به آگهی
فضای جنب دبیرستان 1399/04/07 رجوع به آگهی
فضای جنب دبیرستان 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری بخشی از دبیرستان و مغازه شماره 3 1399/04/02 رجوع به آگهی
واگذاری مغازه 1399/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 20