کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8187844 مزایده فروش اسقاطی در حکم مصرفی استان تهران 1403/04/16 رجوع به آگهی
8180226 مزایده تجدید شده فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی - فروش اموال اسقاطی استان تهران 1403/04/13 1403/04/18
8180119 مزایده فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی استان تهران 1403/04/13 رجوع به آگهی
7987355 مزایده فروش اموال اسقاطی در حکم مصرفی استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7984574 مزایده اجاره فضای گلخانه استان تهران 1403/02/29 رجوع به آگهی
7978966 مزایده فروش اسقاطی در حکم مصرفی استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7976672 مزایده اجاره فضای گلخانه به مساحت تقریبی 220 استان تهران 1403/02/26 رجوع به آگهی
7950826 مزایده اجاره ساختمان ملاصدرا استان تهران 1403/02/20 1403/02/23
7945665 مزایده فروشگاه 2 وفا آذر استان تهران 1403/02/19 1403/02/20
7945663 مزایده اتاق تکثیر استان تهران 1403/02/19 1403/02/22
7945385 مزایده رستوران داخل حیاط اداره آموزش و پرورش منطقه 4 استان تهران 1403/02/19 1403/02/25
7790540 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/12/28 رجوع به آگهی
7790539 مزایده اجاره فضای گلخانه استان تهران 1402/12/28 رجوع به آگهی
7785873 مزایده اجاره مکان ها شامل 2 موردمغازه - فضای گلخانه استان تهران 1402/12/26 رجوع به آگهی
7780303 مزایده واگذاری به مدت یکسال و به صورت اجاره 2 ردیف مغازه شامل:اجاره مغازه - اجاره فضای گلخانه به مساحت تقریبی 220 استان تهران 1402/12/23 رجوع به آگهی
7739195 مزایده واگذاری به مدت یکسال و به صورت اجاره 4 ردیف مغازه شامل: - اجاره مغازه شماره 6 به مساحت تقریبی 35 - اجاره مغازه شماره 7 به مساحت تقریبی 31 - اجاره مغازه شماره 8 به مساحت تقریبی 30 - اجاره مغازه... استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738634 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738632 مزایده اجاره مغازه شماره استان تهران 1402/12/12 1402/12/27
7738630 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
7738628 مزایده اجاره مغازه استان تهران 1402/12/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 21