مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجاره محل بازی بلوار 1399/06/23 رجوع به آگهی
اجاره مغازه مجتمع های تجاری سطح شهر و پارکینگ طبقاتی و .... 1399/06/22 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره محل بازی بلوار 1399/06/20 رجوع به آگهی
فروش مغازه شماره 206 و قطعه زمین شماره 170 1399/05/14 رجوع به آگهی
محل بازی و پارک و مغازه 1399/05/14 رجوع به آگهی
زمین مسکونی - مغازه تجاری 1399/05/11 رجوع به آگهی
اجاره مغازه های مجتمع های تجاری سطح شهر و واحدهای اداری و محل های بازی 1399/05/11 رجوع به آگهی
فروش مغازه شماره 206 و قطعه زمین شماره 170 1399/05/08 رجوع به آگهی
اجاره ساختمان اداری و مغازه های شهرداری واقع در طبقات مختلف مجتمع های تجاری سطح شهر 1399/05/08 1399/05/15
اجاره سالن های ورزشی ساختمان اداری مجتمع بهشت و مغازه ها 1399/04/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 24