مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
فروش اموال اسقاطی 1399/05/30 رجوع به آگهی
فروش تجهیزات بلااستفاده پزشکی اسقاطی - فروش اموال اسقاطی 1399/04/16 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپائی 1399/04/04 رجوع به آگهی
واگذاری محصولات باغی 1399/03/26 رجوع به آگهی
واگذاری رختشویخانه 1399/03/26 رجوع به آگهی
- اجاره مغازه به پیوست برگ شرایط 1399/03/13 رجوع به آگهی
واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی بیماستان 1399/02/17 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1398/12/11 رجوع به آگهی
خودروی سواری موسو 1398/11/21 رجوع به آگهی
واگذاری درمانگاه شبانه روزی 1398/11/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 7