مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مزایده تاریخ انتشار مهلت شرکت
مزایده خودروی پراید - خودروی پژو پرشیا 1401/02/27 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای مازاد 1401/02/27 1401/03/03
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/20 1401/02/22
مزایده فروش املاک مازاد 1401/02/19 1401/02/22
مزایده باغ / مساحت عرصه : 1881.72 / سطح کل زمین : 2884 1401/02/19 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوب های مازاد بر نیاز خود 1401/02/09 رجوع به آگهی
مزایده فروش چوبهای دپو شده 1401/02/08 رجوع به آگهی
مزایده جمع آوری پسماند خشک 1401/02/06 رجوع به آگهی
مزایده عملیات جمع آوری پسماندهای خشک سطح شهر 1401/02/06 1401/02/08
مزایده خودروی پراید و ... 1401/02/03 رجوع به آگهی
مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز خود 1401/01/31 1401/02/08
مزایده خودروهای مازاد 1401/01/28 رجوع به آگهی
مزایده خودروهای مازاد 1401/01/27 1401/02/04
مزایده فروش خودروهای مازاد بر نیاز 1400/12/21 1400/12/22
مزایده فروش خودروهای مازاد 1400/12/19 1400/12/22
مزایده واگذاری منافع اجاره یک ساله تعداد چهار باب غرفه تجاری ( دکه یا سازه چوبی ) و همچنین واگذاری منافع سه ساله ( اجاره) تعداد 6 واحد از واحدهای مجتمع تجاری 1400/06/20 1400/06/25
مزایده واگذاری منافع اجاره یک ساله تعداد چهار باب غرفه تجاری ( دکه یا سازه چوبی ) و همچنین واگذاری منافع سه ساله ( اجاره) تعداد 6 واحد از واحدهای مجتمع تجاری 1400/06/16 1400/06/25
مزایده واگذاری منافع اجاره یک ساله تعداد 5 باب غرفه تجاری ( دکه یا سازه چوبی ) و همچنین واگذاری منافع سه ساله ( اجاره) تعداد 6 واحد از واحدهای مجتمع تجاری شهرداری 1400/03/04 رجوع به آگهی
مزایده واگذاری منافع اجاره یک ساله تعداد 5 باب غرفه تجاری ( دکه یا سازه چوبی ) 1400/03/02 رجوع به آگهی
مزایده (اجاره) بهره برداری و اجرای طرح پارکبان فضای پارک 1400/02/21 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 6