کد هزاره عنوان مزایده منطقه درج پایان اسناد وضعیت
8177635 مزایده فروش 9 دستگاه خودرو اسقاطی - وزن هر خودرو اسقاطی حدودا 1000 کیلوگرم و نرخ پایه برای هر کیلو 150000 ریال ( پانزده هزار تومان) استان خوزستان 1403/04/13 1403/04/23
6058154 مزایده فروش خوردو پژو 405 مدل 1385 استان خوزستان 1401/09/27 رجوع به آگهی
5669117 مزایده فروش خوردو استان خوزستان 1401/06/17 رجوع به آگهی
5594750 مزایده فروش دو خودرو استان خوزستان 1401/05/26 رجوع به آگهی
3772499 مزایده واگذاری اماکن فرهنگی و هنری در قالب اجاره استان خوزستان 1400/01/21 1400/01/30
3768907 مزایده اجاره 27 مرکز فرهنگی و هنری استان خوزستان 1400/01/19 1400/01/30
3765250 مزایده واگذاری اماکن فرهنگی و هنری استان خوزستان 1400/01/18 1400/01/30
3547251 مزایده - فروش پژو 405 و... استان خوزستان 1399/10/24 رجوع به آگهی
3492880 مزایده واگذاری اماکن فرهنگی و هنری - تالار- نگارخانه- مجتمع فرهنگی و هنری - مجتمع فرهنگی آموزشی- تالار فرهنگی و هنری و... استان خوزستان 1399/10/09 1399/10/20
3490035 مزایده واگذاری اماکن فرهنگی و هنری - تالار- نگارخانه- مجتمع فرهنگی و هنری - مجتمع فرهنگی آموزشی- تالار فرهنگی و هنری و... استان خوزستان 1399/10/08 1399/10/20
3480215 مزایده اجاره 27 مرکز فرهنگ و هنری اداره به شرح ذیل : تالار اشراق - مجتمع فرهنگی هنری - تالار سیمرغ و... استان خوزستان 1399/10/04 رجوع به آگهی
3431349 مزایده واگذاری اماکن فرهنگی و هنری استان خوزستان 1399/09/16 رجوع به آگهی
3428372 مزایده اجاره مرکز فرهنگی و هنری استان خوزستان 1399/09/15 رجوع به آگهی
2642917 مزایده فروش اموال منقول و ملزومات اداری ضایعاتی و فرسوده استان خوزستان 1398/12/01 رجوع به آگهی
2633924 مزایده اجاره مجتمع فرهنگی و هنری استان خوزستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
2633923 مزایده اجاره مجتمع فرهنگی و هنری استان خوزستان 1398/11/28 1398/12/14
2633922 مزایده اجاره مجتمع فرهنگی و هنری استان خوزستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
2633920 مزایده اجاره فرهنگسرای استان خوزستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
2633919 مزایده - اجاره تالار استان خوزستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
2633918 مزایده اجاره تالار استان خوزستان 1398/11/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 4